Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh tại Hà Nội cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Danh mục hồ sơ bao gồm:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.     Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu (Phụ lục I-2, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);

2.     Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do NĐT lập và chịu trách nhiệm);

3.     Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư theo qui định của pháp luật (trừ trường hợp dự án đầu tư không làm thay đổi qui mô vốn góp trong doanh nghiệp của các thành viên và không thay đổi các điều kiện đã được chấp thuận trước đó).

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

4.     Giải trình kinh tế-kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, qui mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

5.     Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo qui định của pháp luật đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện qui định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;

6.     Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp) và Điều lệ của doanh nghiệp;

7.     Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:

-       Thông báo lập chi nhánh theo mẫu (Phụ lục III-1, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010);

-       Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập chi nhánh;

-        Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

8.     Các tài liệu khác

-       Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn hỗ trợ!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê