1. Điểm nội bật của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tư cơ sở 2023

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Xác định rõ vị trí và chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (như dân phòng, đội Công an xã). Mô tả nhiệm vụ chính của họ trong việc bảo vệ an ninh và trật tự cộng đồng.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động: Quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng, bao gồm cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc, và cách thức thực hiện nhiệm vụ.

Quan hệ công tác: Mối quan hệ giữa lực lượng và các cơ quan như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, và Công an cấp xã. Đề cập đến quan hệ phối hợp với các tổ chức khác trên địa bàn cấp xã.

Tiêu chuẩn tuyển chọn: Quy định các tiêu chuẩn về lý lịch, trình độ văn hóa, và sức khỏe cho những người muốn tham gia lực lượng.

Hành vi bị nghiêm cấm: Liệt kê các hành vi cụ thể mà thành viên lực lượng không được thực hiện, để đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn trong quá trình hoạt động.

Xây dựng lực lượng và bảo đảm điều kiện hoạt động: Quá trình xây dựng lực lượng và các biện pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động hiệu quả.

rách nhiệm của cơ quan, tổ chức: Định rõ trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mô hình tổ chức: Xác định mô hình tổ chức của lực lượng, có thể bao gồm tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố, và đơn vị dân cư tương đương.

2. Vì sao tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cần có phẩm chất đạo đực tốt? 

Tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đòi hỏi những phẩm chất và đặc điểm cá nhân tích cực, trong đó có phẩm chất đạo đức tốt. Dưới đây là một số lý do giải thích tại sao phẩm chất đạo đức là quan trọng trong việc tham gia lực lượng bảo vệ an ninh và trật tự cơ sở:

Giữ vững lòng tin của cộng đồng: Phẩm chất đạo đức giúp xây dựng và duy trì lòng tin của cộng đồng đối với lực lượng bảo vệ. Sự minh bạch, tính trung thực và trách nhiệm đạo đức giúp tạo ra một hình ảnh tích cực về tổ chức.

Mẫu mực cho cộng đồng: Những người tham gia lực lượng bảo vệ với phẩm chất đạo đức tốt có thể trở thành mẫu mực tích cực cho cộng đồng. Họ thể hiện những giá trị nhân đạo và đạo đức trong hành động hàng ngày, làm tăng tính gương mẫu và tôn trọng từ phía cộng đồng.

Đảm bảo quyền lợi và tự do của công dân: Phẩm chất đạo đức trong lực lượng bảo vệ đảm bảo rằng quyền lợi và tự do của công dân được bảo vệ và tôn trọng. Các quyết định và hành động của họ được định hình bởi những nguyên tắc đạo đức, đảm bảo sự công bằng và minh bạch.

Giữ vững quy tắc pháp luật: Phẩm chất đạo đức là nền tảng quan trọng để giữ vững quy tắc pháp luật. Những người có đạo đức tốt sẽ tôn trọng và tuân thủ pháp luật, đồng thời hỗ trợ việc thi hành pháp luật một cách chính xác và công bằng.

Đối phó với áp lực và thách thức: Công việc trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự thường đối mặt với áp lực và thách thức lớn. Người có phẩm chất đạo đức tốt sẽ có khả năng đối mặt với những tình huống khó khăn một cách đúng đắn, không bị chi phối bởi áp lực.

Tạo môi trường làm việc tích cực: Phẩm chất đạo đức tốt góp phần vào việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực, nơi mà những giá trị nhân đạo và đạo đức được coi trọng. Điều này có thể tạo động lực và sự cam kết cao đối với thành viên trong lực lượng.

Tăng cường quan hệ với cộng đồng: Những người có phẩm chất đạo đức tốt có thể hiểu và tôn trọng giá trị của cộng đồng. Điều này giúp xây dựng và duy trì quan hệ tích cực với cộng đồng, tạo nên một môi trường hợp tác và hiệu quả.

Tóm lại, phẩm chất đạo đức tốt không chỉ là yếu tố quan trọng đối với cá nhân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sự tin tưởng và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Điều này giúp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở hoạt động một cách hiệu quả và tích cực.

3. Cần ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023? 

Việc ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 có ý nghĩa vô cùng quan trong, theo đó thì một vài lý do dẫn đến việc cần ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như sau: 

Kiện toàn và tinh gọn hóa tổ chức: Là một phần của quá trình kiện toàn, sắp xếp và tinh gọn hóa đầu mối bên trong các tổ chức ở cấp cơ sở. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả công việc, đồng thời giảm chi ngân sách nhà nước.

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Điều chỉnh và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để đảm bảo rõ ràng và hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bằng cách điều chỉnh và mô tả rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, luật giúp tạo ra một hệ thống hoạt động minh bạch. Cộng đồng và thành viên trong lực lượng có thể hiểu rõ về mục tiêu và trách nhiệm của họ. Việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Các thành viên của lực lượng có thể biết được mình cần làm gì và được ủy quyền đúng mức. Điều chỉnh chức năng và nhiệm vụ giúp phân công công việc một cách rõ ràng và phù hợp với khả năng và trách nhiệm của từng đơn vị. Điều này giúp tối ưu hóa sự chuyên nghiệp và tăng cường sự chắc chắn trong hoạt động. Việc điều chỉnh chức năng và nhiệm vụ giúp đảm bảo tính đồng nhất và thống nhất trong hệ thống lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Điều này quan trọng để đối phó với các thách thức và tình hình an ninh địa phương. Chức năng và nhiệm vụ rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá hiệu suất và đưa ra phản hồi. Điều này giúp cải thiện liên tục và nâng cao chất lượng công việc của lực lượng.  Việc quy định chính xác chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giúp tăng cường sự chuyên nghiệp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Điều này có thể tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ và đáng tin cậy với cộng đồng. Chính sách chức năng và nhiệm vụ chính xác giúp giảm nguy cơ lạm dụng quyền lực bởi các thành viên của lực lượng. Việc này làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong công tác an ninh và trật tự. Tạo lòng tin của cộng đồng: Chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, cùng với việc hoàn thiện quyền hạn, tạo ra lòng tin từ cộng đồng. Điều này quan trọng để xây dựng một môi trường an toàn và ổn định trong xã hội.

Bảo đảm thi hành Hiến pháp 2013: Tạo ra cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người và quyền công dân. Điều này có thể liên quan đến việc đảm bảo các quyền lợi và tự do của công dân trong quá trình tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự.

Bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự xã hội: Đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh thách thức và biến động mới trong môi trường an ninh và xã hội.

Phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự: Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở. Chủ trương này có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ an ninh và trật tự. Khuyến khích sự đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng. Việc này có thể bao gồm việc tạo ra các hoạt động giao lưu, tập trung vào các giá trị và lợi ích chung. Thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về tình hình an ninh và trật tự, cũng như những thách thức đặt ra. Điều này có thể được thực hiện thông qua các chiến dịch thông tin, giáo dục và tuyên truyền.Tăng cường giáo dục và nhận thức trong cộng đồng về vai trò của họ trong việc bảo vệ an ninh và trật tự. Cung cấp thông tin và kỹ năng cần thiết để cộng đồng có thể đóng góp tích cực.

Nâng cao hiệu quả của Công an nhân dân: Tăng cường vai trò của Công an nhân dân như làm nòng cốt thực hiện, có thể liên quan đến việc định rõ trách nhiệm và quyền hạn của họ trong quá trình bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật: Pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự: Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và tương xứng hơn để quản lý, xây dựng, hoạt động và sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, để đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm nội dung bài viết sau:Dân phòng là gì? Vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng là gì?