>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

33. Tại Kiên Giang

Căn cứ Điều 3 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND:

Loại đất Diện tích tối thiểu Lưu ý
Thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng ≥ 20m 45 m2

- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m;

- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5 m.

Thửa đất ở không thuộc trường hợp trên 36 m2

- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;

- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.

34. Tại Kon Tum

Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND:

Đối với đất ở tại đô thị:

- Trường hợp lô đất được tách thửa không tiếp giáp với trục đường phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa là 40m2;

+ Chiều rộng tối thiểu là 4,0m, chiều dài tối thiểu là 4,0m;

>> Xem thêm:  Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là bao lâu ? Hết thời hiệu chia thừa kế làm thế nào ?

- Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới từ 20m trở lên phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa của lô đất là 45m2;

+ Chiều rộng (cạnh tiếp giáp với trục đường) tối thiểu là 5,0m, chiều dài tối thiểu là 6,5m.

- Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới nhỏ hơn 20m phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa của lô đất là 40m2;

+ Chiều rộng (cạnh tiếp giáp với trục đường) tối thiểu là 4,0m, chiều dài tối thiểu là 5,5m.

Đối với đất ở tại nông thôn: Lô đất được tách thửa phải có đủ các điều kiện:

- Diện tích tối thiểu là 72m2;

- Chiều rộng tối thiểu 4,5m, chiều dài tối thiểu 16m.

35. Tại Lai Châu

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất trực tuyến miễn phí

Căn cứ theo Điều 7 Quyết định 35/2014/QĐ-UBND:

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phải phù hợp với quy định về xây dựng nhà ở:

- Đối với đất ở tại đô thị thì các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo có diện tích tối thiểu là 80 m2 và kích thước chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 04 mét (4m);

- Đối với đất ở tại nông thôn thì các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo có diện tích tối thiểu là 120 m2 và kích thước chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 05 mét (5m);

- Trường hợp thửa đất xin tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng đồng thời hợp với thửa đất khác để hình thành thửa đất mới mà đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại Khoản này thì được phép tách thửa.

36. Tại Long An

Căn cứ theo Điều 4 và Điều 5 Quyết định 66/2018/QĐ-UBND:

Đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn):

- Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 45 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn xin cấp sổ đỏ (sổ hồng), sang tên nhà đất

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m.

- Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ gii nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m.

- Đối với lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

Đối với đất ở nông thôn (các xã):

- Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

- Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi chỉ giới xây dựng thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

- Đối với lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa có quy định lộ giới thì sau khi tách thửa, diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau: Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:

+ Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

+ Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 20 m.

37. Tại Lào Cai

Căn cứ theo Điều 7 Quyết định 108/2016/QĐ-UBND:

* Đối với những nơi đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và công bố hoặc khu vực thực hiện theo quy chế đô thị đã được phê duyệt.

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

* Đối với những nơi chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt hoặc khu vực thực hiện theo quy chế đô thị đã được phê duyệt

Đối với khu vực đô thị

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 60,0 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường

+ Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 mét;

+ Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 10,0 mét.

- Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 3,5 mét;

+ Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 10,0 mét.

Đối với khu vực nông thôn bao gồm trung tâm các xã (theo ranh giới quy hoạch được phê duyệt), các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến liên huyện, liên xã và những nơi đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp bìa đỏ khi mua lại đất ?

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 100,0 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 5,0 mét;

+ Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 12,5 mét.

- Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 5,0 mét;

+ Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 12,5 mét.

Đối với các khu vực nông thôn khác còn lại:

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 150 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với nơi thửa đất ở có một cạnh tiếp giáp với mặt đường.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục mua bán đất đai tại quận Hà Đông (Hà Nội) và đăng ký gộp thửa đất ?

+ Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 8,0 mét;

+ Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

- Đối với nơi thửa đất ở không có cạnh tiếp giáp với mặt đường.

+ Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 8,0 mét;

+ Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

38. Tại Lâm Đồng

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND:

Loại đất Diện tích tách thửa tối thiểu Kích thước mặt đường
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà phố 40 m2

Kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m

Kích thước theo mặt đường hẻm ≥ 3,3 m đối với các đường, đường hẻm còn lại.

Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà liên kế có sân vườn 72 m2 Kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m;
64 m2 Kích thước theo mặt đường hẻm ≥ 4,0 m.
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà song lập 280 m2 Kích thước theo mặt đường chính ≥ 20,0 m (tính cho 02 lô);
224 m2 Kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m (tính cho 02 lô).
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà biệt lập 250 m2 Kích thước theo mặt đường chính ≥ 12,0 m
200 m2 Kích thước theo mặt đường ≥ 10,0 m
Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng biệt thự 400 m2 Kích thước theo mặt đường ≥ 14,0 m
Đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã) 72 m2 Kích thước theo mặt đường ≥ 4,5 m.

Kích thước theo chiều sâu của các thửa đất đảm bảo ≥ 6,0 m (không tính khoảng lùi) đối với các khu vực đã có quy định khoảng lùi; ≥ 10,0 m đối với các khu vực chưa có quy định khoảng lùi.

39. Tại Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định 22/2014/QĐ-UBNDQuyết định 23/2014/QĐ-UBND:

>> Xem thêm:  Quy định về tách thửa đất và làm sổ đỏ đất thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành

Khu vực Vị trí Diện tích tách thửa tối thiểu Lưu ý
Đất ở đô thị - 40 m2 Mặt tiền (là cạnh tiếp giáp với chỉ giới xây dựng) tối thiểu là 3 m hoặc chiều sâu thửa đất (tính từ chỉ giới xây dựng trở vào) tối thiểu là 3 m.
Đất ở nông thôn Khu vực đầu mối giao thông của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đường giao thông chính ven đô thị 40 m2 Kích thước các cạnh của mỗi thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu phải có chiều rộng và chiều dài lớn hơn hoặc bằng 3 m.
Các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trừ trường hợp trên 60 m2 Kích thước các cạnh của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu phải có chiều rộng và chiều dài lớn hơn hoặc bằng 5 m.

40. Tại Nam Định

Căn cứ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND:

STT Khu vực Diện tích tối thiểu (m2) Chiều rộng mặt tiền tối thiểu (m) Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)
I Khu vực I:
1 Khu vực các phường thành phố Nam Định, các thị trấn:
1.1 Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường > 2,5 m. 30 4,0 5,0
1.2 Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường 2,5 m. 45 4,0 7,0
2 Thửa đất trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị:
2.1 Đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m 36 4,0 4,0
2.2 Đường phố có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 20 m 45 5,0 5,0
II Khu vực II 50 4,0 7,0
III Khu vực III 80 4,0 7,0

41. Tại Nghệ An

Căn cứ Quyết định 16/2018/QĐ-UBND:

Vị trí Diện tích KÍch thước các cạnh thửa đất
Các phường thuộc thành phố Vinh 50m2 Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu 4m; các trường hợp lô đất bám các tuyến đường giao thông thì mặt tiền không được nhỏ hơn 4 m
Tại các địa bàn còn lại 80m2 Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu 5 m; các trường hợp lô đất bám các tuyến đường giao thông thì mặt tiền không được nhỏ hơn 5 m.

42. Tại Ninh Bình

Căn cứ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND:

Diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa phải bảo đảm đủ điều kiện sau:

- Có diện tích không nhỏ hơn 36 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3 m đối với đất ở tại các phường và thị trấn.

- Có diện tích không nhỏ hơn 45 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 4 m đối với đất ở tại các xã.

43. Tại Ninh Thuận

>> Xem thêm:  Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về điều kiện tách thửa làm sổ đỏ tại tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Điều 4 Quyết định 85/2014/QĐ-UBND quy định Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở:

Khu vực Diện tích tối thiểu Lưu ý
Đô thị 40m2 Cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách, tối thiểu phải là 3,5m.
40m2 Cạnh ngắn nhất của thửa đất tối thiểu phải là 3,5m và khoảng cách cạnh cách cạnh không được nhỏ hơn 3m.
Nông thôn 80m2 Cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách sau khi tách thửa tối thiểu phải là 5,0m.
100m2 Cạnh ngắn nhất của thửa đất bị tách thửa sau khi tách thửa tối thiểu phải là 5,0m.

44. Tại Phú Thọ

Căn cứ Điều 4 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND:
Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở:
- Thửa đất ở chỉ được tách thửa khi diện tích của các thửa đất hình thành sau khi tách từ thửa đất đó không nhỏ hơn 50 m2.
- Trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn 50 m2 do tách thửa từ trước ngày 13/6/2007 được xem xét cấp Sổ đỏ.

45. Tại Phú Yên

Căn cứ Quyết định 42/2014/QĐ-UBND:

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp lý liên quan đến thủ tục sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất?

Đối với đất ở, đất nông nghiệp nằm trong thửa đất có nhà ở.
- Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải có diện tích lớn hơn hoặc bằng mức quy định dưới đây:
STT Khu vực Đất ở (m2) Đất nông nghiệp (không phải đất chuyên trồng lúa) nằm trong thửa đất có nhà ở (m2)
Đất chưa xây dựng nhà ở Đất đã xây dựng nhà ở
1 Các phường 55 45 60
2 Các thị trấn và các xã được quy hoạch xây dựng đô thị (phát triển thành phường, thị trấn) 60 50 80
3 Các xã khu vực nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị 80 60 100

- Kích thước của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có kích thước bề rộng mặt tiền giáp với chỉ giới xây dựng và chiều sâu của thửa đất theo quy định sau:

+ Khu vực các phường, thị trấn và các xã được quy hoạch xây dựng đô thị.

-> Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m, phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích bảng trên và kích thước tối thiểu như sau:

Bề rộng mặt tiền của thửa đất ≥ 5m;

Chiều sâu của thửa đất ≥ 5m.

-> Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m, phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích tại điểm a khoản 1 Điều này và kích thước tối thiểu như sau:

Bề rộng mặt tiền của thửa đất ≥ 4m;

Chiều sâu của thửa đất ≥ 4m.

Trường hợp thửa đất có hai mặt tiền vừa tiếp giáp với đường lộ giới ≥ 20m, vừa tiếp giáp với đường có lộ giới < 20m thì áp dụng như trường hợp tiếp giáp đường có lộ giới ≥ 20m.

+ Các xã khu vực nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị: Đối với các đường liên thôn, liên xã và các khu vực khác, thửa đất phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích tại điểm a khoản 1 Điều này và kích thước tối thiểu như sau:

-> Bề rộng mặt tiền của thửa đất ≥ 5m;

-> Chiều sâu của thửa đất ≥ 5m.

Đối với đất nông nghiệp (không phải đất chuyên trồng lúa) nằm xen kẽ trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch khu dân cư: Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích lớn hơn hoặc bằng mức quy định tại bảng trên và bề rộng mặt tiền của thửa đất ≥ 5m, không phân biệt lộ giới.

- Đối với khu vực đô thị:

+ Các phường thuộc thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, các thị trấn thuộc các huyện Tuy An, Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa ≥ 150m2.

+ Các thị trấn thuộc các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh ≥ 200m2;

- Đối với khu vực nông thôn: Các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố ≥ 250m2.

- Trường hợp thửa đất có hình dáng dài, cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa đất xem xét điều kiện hợp khối, kiến trúc cảnh quan của khu dân cư theo quy hoạch để giải quyết cho phù hợp, tuy nhiên diện tích và kích thước không nhỏ hơn mức quy định tại bảng trên.

46. Tại Quảng Bình

>> Xem thêm:  Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất có sổ hồng đang bị cầm cố?

Căn cứ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND:

Loại đất Diện tích tối thiểu Lưu ý
Đất phi nông nghiệp do tổ chức sử dụng 300m2 Cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 10m
Đất phi nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng 30m2 Cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

47. Tại Quảng Nam

Căn cứ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND:

– Đối với đất thuộc khu vực I: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 40,0m2 và phải đảm bảo chiều rộng từ 4,0 m trở lên;

– Đối với đất thuộc khu vực II: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 50,0m2 và phải đảm bảo chiều rộng thửa đất từ 4,0 m trở lên;

– Đối với đất thuộc khu vực III: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 60,0m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4,0 m trở lên.

48. Tại Quảng Ngãi

Căn cứ: Điều 8 Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

- Khu vực đô thị, huyện Lý Sơn, các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Châu, Bình Hải, Bình Trị thuộc huyện Bình Sơn; Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú thuộc thành phố Quảng Ngãi; Đức Lợi thuộc huyện Mộ Đức; Phổ Thạnh, Phổ Quang thuộc huyện Đức Phổ; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 1A; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 24 (đoạn từ xã Phổ An đến hết địa phận xã Phổ Phong): 50m2.

- Các khu vực khác còn lại: 100m2.

>> Xem thêm:  Đất không tranh chấp có được cấp sổ đỏ không ?

- Diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên phải có kích thước các cạnh thửa đất tối thiểu: Chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3m.

---------------------------------------------------------------------------

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp sổ đỏ?