Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.

  Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

  Kính thư

  Người gửi: TT Hải

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:   1900.6162

Tư vấn pháp luật đất đai?

Tư vấn pháp luật đất đai - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

>> Xem thêm:  Có được xin cấp bổ sung đất thiếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với thực tế hay không?

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

2. Nội dung phân tích:

Theo như trình bày của bạn, vấn đề này bạn chỉ cần đến cơ quan có thẩm quyền để cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.  Theo đó, căn cứ Điều 99 Luật đất đai 2013; Điều 76 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; và  Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, bạn thực hiện với thủ tục như sau:

Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:

+  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK);

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

>> Xem thêm:  Tư vấn quyền sở hữu đất đai?

- Số lượng: 1 bộ

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện.

- Thời hạn thực hiện: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Lưu ý: Đối với đơn đề nghị cấp đổi (Mẫu số 10/ĐK) được ban hành kèm theo tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quy định về mua bán, thuê nhà ở đối với Việt kiều, người nước ngoài ?