Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật chứng khoán năm 2006

Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Luật chứng khoán năm 2006, công ty đại chúng được quy định như sau: 

>> Xem thêm:  Công ty cổ phần đại chúng có bắt buộc áp dụng Điều lệ mẫu không?

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Như vậy, công ty cổ phần khi đáp ứng đủ một trong ba điều kiện trên thì sẽ được coi là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp thứ ba khi công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, công ty cổ phần phải nộp hồ sơ đại chúng cho Ủy ban chứng khoán nhà nước trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Khi công ty cổ phần không còn đảm bảo những điều kiện để được công nhận là công ty đại chúng nữa, công ty phải làm thủ tục thông báo với Ủy ban chứng khoán nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định trên nữa.

Ngày công ty đại chúng không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng là ngày mà vốn điều lệ đã góp không đủ 10 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính gần nhất hoặc có số lượng cổ đông thấp hơn 100 người theo xác nhận của trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc số cổ đông hoặc cả hai điều kiện trên. 

Ngoại trừ trường hợp công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc bị sở hữu bởi một tổ chức hoặc cá nhân khác, sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng.

Công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng.

Sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy đăng ký công ty đại chúng trên một (01) tờ báo trung ương, một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở và trên trang thông tin điện tử của công ty.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục nộp hồ sơ công ty đại chúng?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu Điều lệ áp dụng đối với công ty đại chúng