Hiện tại, trường chúng tôi có 05 trường hợp giảng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp. Vì thiếu thông tin, nên nhà trường chưa gửi hồ sơ thẩm định kịp thời theo quy định, nhưng phải làm công tác quy hoạch theo chủ trương của cấp trên. Để thực hiện việc quy hoạch được chặt chẽ và đúng quy định, chúng tôi rất mong quý Công ty giải đáp giúp: Đối với những trường hợp có văn bằng do các cơ sở nước ngoài cấp chưa được thẩm định như trên thì có được bổ nhiệm giữ các chức vụ Quản lí từ: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng/Phó các đơn vị Phòng/Khoa được hay không? Rất mong quý Công ty tận tình tư vấn, giải đáp giúp.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Trân trọng!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự  công ty Luât Minh Khuê

Điều kiện bổ nhiệm các chức danh quản lí giáo dục cho người có bằng nước ngoài chưa được thẩm định?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục để rút hồ sơ học bạ tại trường đại học để đi du học ?

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội

Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12

Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nội dung tư vấn:

Theo Khoản 1 Điều 37 Luật viên chức 2010 quy định về: Bổ nhiệm viên chức quản lý.

"Điều 37. Bổ nhiệm viên chức quản lý

1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục".

Bên cạnh đó, Điều 27 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định:

"Điều 27. Bổ nhiệm viên chức quản lý

1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn về điều kiện để được chuyển đổi từ viên chức sang công chức ?

a) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định;

c) Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

3. Quyền lợi của viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 và Khoản 3 Điều 38 Luật Viên chức".

Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học, giám đốc học viện, đại học (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) là người đại diện cho cơ sở giáo dục đại học trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Hiệu trưởng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận.

Theo Khoản 2 Điều 20 Luật giáo dục đại học 2012 quy định: Tiêu chuẩn hiệu trưởng.

"2. Tiêu chuẩn hiệu trưởng:

>> Xem thêm:  Tư vấn bổ nhiệm cán bộ công chức xã, phường thị trấn

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm;

b) Có trình độ tiến sĩ đối với hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, đại học; có trình độ thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

c) Có sức khoẻ tốt. Độ tuổi khi bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập bảo đảm để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng".

Hiện tại, trường bạn có 05 trường hợp giảng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp. Vì thiếu thông tin, nên nhà trường chưa gửi hồ sơ thẩm định kịp thời theo quy định, nhưng phải làm công tác quy hoạch theo chủ trương của cấp trên. Như vậy, sẽ không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. 

 Công nhận văn bằng nước ngoài quy định tại Điều 110 Luật giáo dục 2005 quy định:

"Điều 110. Công nhận văn bằng nước ngoài

1. Việc công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng với các nước, các tổ chức quốc tế".

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Dân sự.