>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2005

Khoản 5 điều 84 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: " Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều bị bãi bỏ."

Theo đó, việc chuyển nhượng cổ phần có điều kiện chỉ áp dụng với cổ đông sáng lập và trong thời hạn ba năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Bạn có hỏi rằng: giám đốc chi nhánh, xí nghiệp có phải là chuyển nhượng có điều kiện không? Tôi xin trả lời bạn như sau: Nếu giám đốc chi nhánh, xí nghiệp của công ty bạn là cổ đông sáng lập đồng thời giữ các chức vụ quản lí đó thì thuộc đối tượng chuyển nhượng cổ phần có điều kiện còn nếu không phải là cổ đông sáng lập thì không thuộc đối tượng chuyển nhượng cổ phần có điều kiện. Tuy nhiên, hạn chế của việc chuyển nhượng cổ phần có điều kiện này chỉ áp dụng trong khoản thời gian ba năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Công ty bạn thành lập từ năm 2008 đến thời điểm bạn làm lại sổ đăng kí cổ đông ( năm 2013 ) là năm năm do đó mọi hạn chế về việc chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông sáng lập đều đã bị bãi bỏ. Như vậy, bạn không cần điền thông tin vào mục chuyển nhương có điều kiện khi làm lại sổ đăng kí cổ đông.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê