>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

1) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

2) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này;

3) Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

4) Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

5) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.

Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

----------------------------- 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty