Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013 

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Nội dung tư vấn:

Các koản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất được quy định trong luật đất đai như sau:

" Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.'

Theo đó hỗ trợ tái định cư là một trong những hình thức trợ cho người dân khi bị thu hồi đất, hỗ trợ tái định thì chỉ được áp dụng đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở.

Việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở được quy định trong luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể là trong nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau;

" Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

3. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định."

Theo đó hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở mà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi hoặc chưa có nhưng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì đủ điều kiện để được bồi thường. Hộ gia đình, cá nhân có thể được hỗ trợ tái định cư trong trường hợp sau:

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

- Trường hợp là thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Như vậy đối với trường hợp bạn sau khi thu hồi đất ở mà hộ gia đình cá nhân vẫn còn chỗ ở khác trong phạm vi xã, phường, thị trấn thì không được xem xét hỗ trợ tái định cư nữa mà sẽ được bồi thường bằng tiền, trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì có thể được bồi thường bằng đất ở khác .

Em tại thành phố thuộc tỉnh Lào cai có một lô đất sử dụng lâu dài (bìa đỏ thổ cư), đã có nhà cấp 4 nhưng chưa nhập khẩu vào. Vậy nếu nhà nước có thu hồi, giải phóng mặt bằng thì em có được đền bù đất nơi tái định cư không ạ? Em cảm ơn nhiều!!!

 Trường hợp này của bạn đất bị thu hồi là đất ở đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn đủ điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Còn có được hỗ trợ tái định cư hay không thì còn phải xem xét, liệu nhà nước có thu hồi toàn bộ diện tích của bạn hay không và diện tích còn lại có đủ tiêu chuẩn để xây dựng không. Trường hợp mà thu hồi hết thì bạn có còn nhà ở nào khác trong phạm vi xã, phường thị trấn nơi có đất bị thu hồi không. Nếu không còn nhà ở nào khác thì bạn có thể được xem để hỗ trợ tái định cư.

Anh,chị cho em hỏi. Em ở Lào Cai, nhà e bị thu hồi dất giải phóng mặt bằng năm 2014, quyền sử dụng đất mang tên mẹ em, nhưng mẹ e lại có khẩu ở Hà Nội và không có khẩu ở khu vực giải phóng mặt bằng. Vậy cho e hỏi trường hợp này mẹ em có được cấp đất tái định cư không?. Cảm ơn Anh, chị.

Mặc dù không có sổ hộ khẩu nhưng nếu đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi thì mẹ bạn đủ điều kiện để được bồi thường. Còn trong trường hợp này nếu như hiện tại mẹ bạn không có đất ở hay nhà ở nào khác trong phạm vi xã phường, thị trấn thì bạn vẫn có thể được bồi thường bằng đất ở khác hoặc xem xét hỗ trợ tái định cư.

Gia đình tôi có mảnh đất trước đây là đất nông nghiệp và cũng là mảnh đất mà hiện nay gia đình tôi đang sinh sống nhưng chưa được cấp sổ đỏ, thời gian vừa qua tại địa phương có dự án làm khu tái định cư và mảnh đất gia đình tôi đang sinh sống nằm trong quy hoạch của dự án. Tôi muốn hỏi trường hợp gia đình tôi có quyền được cấp sổ đỏ không? Nếu bị thu hồi thì có được đền bù không và đền bù ra sao? Và hỗ trợ như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Không rõ là gia đình bạn sử dụng mảnh đất này từ năm bao nhiêu và nguồn gốc sử dụng như thế nào, có giấy tờ gì về đất đai không, bời vì có rất nhiều căn cứ để xem xét có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.

Còn về vấn đề bồi thường thì trong trường hợp này đất là nhà bạn được xác định là đất nông nghiệp thì bạn chỉ được bồi thường khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc sử dụng từ trước ngày 1/7/2014.

Thưa luật sư, chồng tôi là bộ đội, được đơn vị cấp đât từ năm 1994, nhưng do chưa có tiền nên chưa làm nhà, đến khi muốn làm thì lại vướng qui hoạch không làm được.hiện nay, địa phương lấy đất nhưng chồng tôi lại không được tái định cư đất khác mà chỉ hỗ trợ bằng tiền. Hiện nay, gia đình tôi đang ở bên nhà ngoại. Xin luật sư tư vấn dùm, đây của chồng tôi có được tái định cư không, các đât ở đây đều không có sổ đỏ, chỉ có quyết định cấp đât. Xin cảm ơn luật sư. Vui lòng gửi gmail dùm.

Trường hợp này nếu như gia đình bạn bị thu hồi đất ở thì sẽ được bồi thường nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Còn để xem xét có được hỗ trợ tái định cư hay không thì còn phải căn cứ xem nhà bạn có còn nhà ở hay đất ở nào khác trong phạm vi xã, phường thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi hay không, nếu không thì bạn có thể được xem xét để được hỗ trợ tái định hoặc bồi thường bằng đất ở khác.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc yêu cầu bồi thường hoặc lấy lại đất khai hoang phục hóa bị xã thu hồi?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật đất đai - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Phí, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp mới sổ đỏ với đất ở nông thôn ?