Công dân có quyền thay đổi tên và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận điều đó. Tuy nhiên, việc thay đổi tên phải đáp ứng các quy định của pháp luật. Có rất nhiều trường hợp, chỉ vì lý do thay đổi cho hợp phong thủy, do thích tên khác… mà nhiều bố mẹ muốn đổi tên cho con.

a) Căn cứ điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015  quy định về các trường hợp được đổi tên cho con như sau:

- Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

Tên của con trong giấy khai sinh bị trùng với tên người khác gây nhầm lẫn, khiến gia đình xảy ra mẫu thuẫn về việc sử dụng tên đó, hoặc việc sử dụng tên ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự của con cái.

Ví dụ: Con có tên trùng với tên ông cố, theo quy định trong gia phả việc đó là cấm kị. Việc sử dụng tên đó gây tranh cãi trong dòng tộc, được cho là bất hiếu, khiến tình cảm gia đình bị ảnh hưởng.

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

Khi thay đổi người giám hộ, việc được nhận nuôi con nuôi hoặc về sống với cha mẹ đẻ có thể dẫn đến việc yêu cầu đổi tên con, điều đó được pháp luật thừa nhận.

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

Sau khi sinh ra con bị lưu lạc, không xác định được cha mẹ ruột. Khi tìm lại được cha mẹ, có thể yêu cầu đổi tên.

- Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

- Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

Căn cứ điều 36, 37 BLDS 2015 thừa nhận việc chuyển đổi giới tính, cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định. Do đó, họ có quyền thay đổi tên sao cho phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi.

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

b) Đổi tên phải được sự đồng ý của người con: Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Vì vậy, muốn thay đổi tên cho con dưới 14 tuổi, bố mẹ cần xem xét các điều kiện nêu trên để có căn cứ phù hợp yêu càu đổi tên. Liên hệ tổng đài 1900.6162 để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc về đổi tên cho con.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính - Công ty luật Minh Khuê