Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Luật khiếu nại năm 2011

2. Luật sư tư vấn

Em chào các anh các chị a!!! Em xin được nhờ các anh chị tư vấn giúp gia đình em một vấn đề về luật đất đai với ạ. Nhà em có một mảnh đất mặt đường thuộc quốc lộ 18A, hiện nay nhà nước đang nâng cấp và mở rộng quốc lộ 18A. Có một số vấn đề xảy ra trong quá trình bồi thường đất đai. Cùng năm 1991 gia đình em và một số gia đình bên cạnh đều được cấp đất. Những gia đình gia naem sau là 1991 cũng được cấp đất nhưng vấn đề khi lộ ra trong quá trình bồi thường là có gia đình bị trừ 10m lưu không có gia đình không bị trừ 10m lưu không. Các anh chị có thể tư vấn giúp gia đình em vấn đề này gia đình em có thể đòi lại 10m lưu không như những gia đình không bị trừ không ạ? Hiện tất cả các gia đình đều không được bồi thường 10m lưu không đó. Vậy chỉ những gia đình không bị trừ 10m lưu khônh mới được khiếu nại đòi bồi thường phải không ạ ? Em cảm ơn các anh chị ạ

Đất lưu không là hành lang an toàn giao thông, hành lang lưới điện, đê điều... Đó là phần đất có quy hoạch làm đất để phục vụ cho công trình công cộng, giao thông, thủy lợi, điện,.. mà Nhà nước chưa sử dụng đến, như vậy đây là loại đất công cộng, thuộc sở hữu nhà nước mà không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân nào.

Khi có nhu cầu người dân có thể tạm thời sử dụng phần diện tích đó nhưng khi nhà nước thu hồi thì không được đền bù và cũng không được cấp giấy chứng nhận cho phần đất này.

Trường hợp này, có thể hiểu phần đất lưu không này không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nên khi nhà nước thu hồi sẽ không được bồi thường. Nếu gia đình bạn và những gia đình còn lại có căn cứ cho rằng phần đất lưu thông thuộc sở hữu của mình thì có thể khiếu nại lên UBND xã để xem xét, xác nhận, giải quyết. Trường hợp việc trả lời, giải quyết của UBND xã không thỏa đáng thì gia đình bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên UBND huyện để xem xét giải quyết. 

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

Hình thức khiếu nại căn cứ quy định tại điều 8, Luât khiếu nại năm 2011 như sau:

Điều 8. Hình thức khiếu nại

1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật này; ..." 

Chào luật sư. E có câu hỏi muốn luật sư phỏng vấn cho e biết.lúc trước nhà e có đất do ông nội để lại ,e làm nhà từ trước khi đất quy hoạch giờ trúng dự án làm đường,nhưng đất của e là ko có sổ đỏ ,mà là đất của quân sự làm chủ ,nên giờ trúng đường mà cán bộ ở xã thông báo là chỉ được đền bù 60% và không được cấp phát đất cho dân tái định cư ,vậy xin hỏi như vậy là có đúng trong luật đất đai không ạ ? xin cảm ơn

Căn cứ quy định tại Luật đất đai năm 2013 như sau:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp....

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. .." 

Vì bạn không nêu rõ nên chúng tôi xin chia thành 2 trường hợp như sau:

- Thứ nhất, trường hợp đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nhưng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận thì vẫn được bồi thường theo diện tích đất và giá trị tài sản trên đất.

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

- Thứ hai, trường hợp đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đât nhưng cũng không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận mà đủ điều kiện theo quy định tại điều 76 nêu trên thì vẫn được bồi thường tài sản hình thành trên đất. 

Việc cán bộ xã thông báo là chỉ được bồi thường trên đất 60% thì bên gia đình bạn có quyền yêu cầu cán bộ xã trả lời rõ lí do mức bồi thường và trước khi thu hồi thì phải có quyết định của UBND cấp huyện về vấn đề thu hồi đất, ghi rõ mức giá bồi thường và các khoản hỗ trợ khác nếu có. 

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

"Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Như vậy, chỉ khi thỏa mãn các điều kiện như diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Trường hợp bạn nếu đủ điều kiện trên mà không được bồi thường suất tái định cư thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên UBND cấp huyện. 

Chào luật sư! Tôi muốn nhơ luật sư tư vấn một việc như sau: hiện tại gia đình tôi đang sinh sống tại thị trấn chúc sơn, chương mỹ, hà nội. Năm trên đoạn đường QL6. Đoạn đường hiện đang nâng cấp mơ rộng và gia đình tôi thuộc diện phải giải toả. Tôi muón nhờ luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau 1. Gia đình tôi bị thu hồi diện tích đất và nhà ở, diện tích đất còn lại là 20m2. Vậy gia đình tôi có được cấp tái định cư không ? 2. Gia đình tôi còn một mảnh đất diẹn tích 170m2, do vợ chồng tôi đứng tên, cùng nằm ở trong thị trấn chúc sơn. Như vậy nhà tôi có được cấp tái định cư không ? Rất mong luật sư tư vấn giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn

Căn cứ khoản 1, điều 6, nghị định số 47/2014/NĐ-CP như sau:

1. Đối với 20m2 đất ở

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi nhà xe làm mất hành lý của khách hàng ?

Căn cứ quyết định số 22/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội quy định như sau:

Điều 3. Hạn mức giao đất ở mới

1. Hạn mức giao đất ở mới làm căn cứ để giao đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu vực

Mức tối thiểu

Mức tối đa

Các phường

30 m2

90 m2

Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

60 m2

120 m2

Các xã vùng đồng bằng

80 m2

180 m2

Các xã vùng trung du

120 m2

240 m2

Các xã vùng miền núi

150 m2

300 m2

2. Các xã được phân loại để làm căn cứ xác định hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với từng vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

3. Hạn mức giao đất ở mới quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng cho trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, trường hợp phần diện tích còn lại của gia đình bạn là 20m2 không đủ điều kiện về đất ở theo quyết định trên với mức tối thiểu ở thị trấn là 60m2 thì gia đình nhà bạn có thể được bồi thường tái định cư. 

2. Đối với 170m2 đất ở trong thị trấn Chúc Sơn.

Trường hợp này thì căn cứ tại điểm b khoản 1, điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng tiền mà không được bồi thường bằng suất tái định cư. 

Quy trình lập thẩm định, phê duyệt khu tái định cư diễn ra như thế nào ? vấn đề lập gồm nội dung gì ai làm người lập ? vấn đề thẩm định phương án tái định cư ai làm người thẩm định và thẩm định nội dung gì ? phê duyệt ai là người phê duyệt phương án tái định cư ?

Căn cứ quy định tại điều 85, Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Chủ cửa hàng có phải bồi thường khi khách hàng mất xe khi vào mua hàng ?

Điều 85. Lập và thực hiện dự án tái định cư

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.

2. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.

3. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.

4. Chính phủ quy định chi tiết điều này"

Căn cứ quy định tại điều 26, nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

" Điều 26. Về lập và thực hiện dự án tái định cư 

Việc lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại Điều 85 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định như sau đây: 

1. Dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải bảo đảm có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. 

2. Việc lập dự án tái định cư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư và phải bảo đảm các quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 69 của Luật Đất đai. 

3. Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư. 

4. Đối với dự án khu tái định cư tập trung có phân kỳ xây dựng theo các dự án thành phần thì tiến độ thu hồi đất và hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư được thực hiện theo tiến độ của từng dự án thành phần nhưng các công trình cơ sở hạ tầng của từng dự án thành phần trong khu tái định cư phải bảo đảm kết nối theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Việc bảo đảm kinh phí để thực hiện dự án tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định này". 

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bạn có thể tham khảo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 69, Luật đất đai năm 2013. 

Xin chào luật sư Tôi muốn xin ý kiến tư vấn của luật sư về vấn đề như sau Bố mẹ tôi có 1 trang trại chăn nuôi. Đang trong diện thu hồi. Trên trang trại đó có 2 ngôi nhà .1 là của bố mẹ tôi. 1 là của vợ chồng tôi. Hiện vợ chồng tôi đã tách khẩu riêng. Nhưng mảnh đất đó quyền sử dụng hợp pháp của bố mẹ tôi vậy khi bồ thường tôi có đc cấp đất tái định cư ko?

Điều kiện cấp đất tái định cư bạn có thể tham khảo các bài viết trên. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: luatsu@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Khách đến mua hàng bị mất xe, ai là người chịu trách nhiệm ? Thủ tục khởi kiện

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mất xe thì được đơn vị trông xe bồi thường bao nhiêu ? Bao lâu phải bồi thường