Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Quyết định 959/QĐ-BHXH

Nghị quyết số 93/2015/QH13

2. Luật sư tư vấn

Thưa luật sư, e có câu hỏi là: E đi làm cty và được tham gia bảo hiểm xã hội dk 1 tháng, giờ e làm cty mới và muốn đóng bảo hiểm tiếp thì hồ sơ cần làm là gì nữa ạ? Mong Luật sư trả lời giúp e trong thời gian ngắn nhất, e cam ơn!!!!

Căn cứ quy định tại điều 21, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

" Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này". 

Trường hợp này, bạn chỉ cần nộp sổ bảo hiểm cho công ty mới. Công ty mới nơi bạn làm việc sẽ tiếp tục gửi hồ sơ của bạn lên cơ quan bảo hiểm và hàng tháng bạn vẫn có thể đóng bảo hiểm xã hội bình thường

Em làm việc ở công ty cũ được 11 tháng hiện giờ em đang làm việc tại công ty mới khác tỉnh với công ty cũ. Nhưng công ty mới nói là không gộp bảo hiểm xã hội khác tỉnh. Giờ em muốn rút bảo hiểm xã hội ở công ty cũ có được không vậy?

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 1, Nghị quyết số 93/2015/QH13 quy định như sau:

" Điều 1. 
1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. 
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần." 

Như vậy, để có thể hưởng bảo hiểm xã hội thì sau 1 năm nghỉ việc bạn không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu thì mới được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp của bạn không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần vì hiện tại bạn đang có công việc ở công ty mới và vẫn tiếp tục phải đóng bảo hiểm xã hội. 

Nếu công ty mới lập cho bạn một sổ bảo hiểm mới và bạn đóng bảo hiểm trong khi làm ở công ty mới này thì sau này bạn cũng phải gộp lại 2 sổ bảo hiểm làm một sổ theo quy định của pháp luật. 

Cho mình hỏi là: đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút tiền bảo hiểm khi nghỉ việc ạ? Xin cảm ơn

Căn cứ quy định tại điều 60, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội". 

Bạn có thể tham khảo quy định trên. 

Chào luật sư . Tôi có 2 cuốn sổ bảo hiểm xã hội. Cuốn sổ đầu tôi đóng bảo hiểm từ 2002 đến 2007 , còn cuốn thứ 2 thì đóng từ 2007 đến nay. Sổ đầu tôi đã xin hưởng trợ cấp 1 lần rồi vậy nếu bây tôi nghỉ việc tôi có được chốt sổ thứ 2 không ? Có ảnh hưởng đến việc lãnh các chế độ sau này. Bây giờ tôi rất hoang mang vì tôi nghe nói muốn chốt sổ sau phải có cuốn sổ đầu có đúng không ?Nhưng mà lúc trước tôi nghĩ sổ bảo hiểm đã lãnh hết các chế độ tôi nghĩ không còn giá trị nên tôi đã bỏ không còn giữ lại. Nếu bây giờ phải có sổ đầu mới chốt sổ vậy tôi phải làm thế nào ? Mong luật sư tư vấn dùm.

Trường hợp của bạn để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn nên gộp sổ bảo hiểm thành một sổ. Đối với sổ bảo hiểm xã hội đợt 1 từ năm 2002 đến năm 2007 bạn xin hưởng trợ cấp 1 lần nhưng bạn vẫn có quyền hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, khi gộp hai sổ vào thì quyền lợi của bạn sẽ được đảm bảo. 

Căn cứ quy định tại điểm 5.4, khoản 5, điều 46, quyết định 959/QĐ-BHXH quy định như sau:

" 5.4. Người đã hưởng BHXH một lần nếu còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng thì cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần thực hiện cấp lại và chốt sổ BHXH thời gian tham gia BHTN chưa hưởng". 

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội bạn có thể thực hiện như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 29, Quyết định 959/QĐ-BHXH như sau:

Điều 29. Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

1.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH đã cấp.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ". 

Xin luật sư tư vấn cho tôi 1 chút về BHXH tôi có làm việc và đóng bảo hiểm xã hội tại công ty microsoft tròn 1 năm ,từ 9/2014 đến 9/2015 thì tôi nghỉ làm và không muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội,đến nay tôi đã nghĩ việc được hơn 1 năm, quê tôi ở thọ xuân -thanh hóa và bây giờ tôi đang công tác tại Bắc Bừ Liêm Hà Hội ,vậy tôi có thể xin rút bảo hiểm xã hội tại Hà Nội không hay tôi phải về quê mới có thể làm thủ tục rút BHXH ? cảm ơn luật sư

Để xin hưởng bảo hiểm xã hội thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú ( có thể là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi bạn đăng ký tạm trú đều được). Cùng với các giấy tờ quy định tại điều 109, Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này". 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê