Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn về công ty Luật Minh Khuê. Vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Luật sư tư vấn: 

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

b) Lao động nữ sinh con;...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều nàyphải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì bạn phải đáp ứng điều kiện "đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con". Về khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH có hướng dẫn như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, thời điểm dự sinh của bạn là ngày 12 tháng 7 năm 2018. Hiện nay bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 tháng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu đối chiếu với khoản 2 Điều 31 thì bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. 

Nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 thì bạn xem lại xem mình có đáp ứng điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo khoản 3 Điều 31 hay không? Điều kiện để hưởng chế độ thai sản gồm có:

>> Xem thêm:  Về việc sinh con của phụ nữ là giáo viên đã ly hôn ?

1. Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên;

2. Nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền;

3. Trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, bạn đã đóng từ đủ 3 tháng bảo hiểm xã hội trở lên.

Nếu đáp ứng 3 điều kiện trên thì bạn có thể được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 3 Điều 31. Còn nếu bạn không đủ điều kiện cả khoản 2 và khoản 3 Điều 31 thì khi sinh con, bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội về chế độ thai sảntrực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ việc không chốt bảo hiểm xã hội giờ phải làm sao?