1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 140/2015/TT-BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12 của Quốc hội

Luật số 16/1999/QH10 của Quốc hội : Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Thông tư số 153/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2007/NĐ-CPngày 01 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quân nhân chuyên nghiệptrong Quân đội nhân dân Việt Nam

2. Nội dung phân tích:

Luật sĩ quan quân đội quy định:

"Điều 12. Tiêu chuẩn của sĩ quan

1. Tiêu chuẩn chung:

>> Xem thêm:  Có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự đối với người là con một, bố mẹ đã già yếu ?

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn hành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

b) Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm;

c) Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có kiến thức về văn hoá, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác; có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ;

d) Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ của sĩ quan do cấp có thẩm quyền quy định."

Em không có khả năng thi vào các trường sĩ quan, em muốn xin tình nguyện gia nhập nghĩa vụ quân sự,liệu em có được trở thành sĩ quan không,và muốn trở thành sĩ quan qua con đường đó có được không?
năm nay em 18 tuổi và chuẩn bị thi tốt nghiệp thpt do không đủ điều kiện học lực để làm hồ sơ sơ tuyển nên em muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự và muốn phục vụ tại ngũ lâu dài nhưng nếu em phục vụ lâu dài tại ngũ thì thời gian để tăng quân hàm là bao lâu nếu em có biểu hiện tốt tại ngũ ạ ?
em đã có bằng tốt nghiệp em có đi nghĩa vụ được không ạ và em muốn học lên sĩ quan thì phải làm như thế nào vậy?

 Thông tư 153/2007/TT-BQP quy định:

"1. Việc chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp

a) Đối tượng và điều kiện xét chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ.

b) Thời gian thực hiện xét chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp:

- Hàng năm, việc xét chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp cho hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, được tiến hành từ một đến hai đợt; thời điểm xét chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp hàng năm do Bộ Tổng tham mưu quy định.

>> Xem thêm:  Trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị xử lý như thế nào? Trường hợp nào được tạm hoãn NVQS ?

- Học viên đang học tại các học viện, nhà trường trong Quân đội hoặc các nhà trường ngoài Quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, sau khi tốt nghiệp được xét chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

- Các đối tượng khác và những trường hợp đặc biệt, tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu quyết định."

Thì việc bạn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự rồi phấn đấu để đủ tiêu chuẩn được xét sĩ quan được, không nhất thiết phải tốt nghiệp từ học viện, nhà trường trong Quân đội hoặc các nhà trường ngoài Quân đội.

Về thời gian thì Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quy định:

"Điều 17. Thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ 

1. Sĩ quan tại ngũ được thăng quân hàm khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 của Luật này; 

b) Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm; 

c) Đủ thời hạn xét thăng quân hàm quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Thời hạn xét thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ được quy định như sau: 

>> Xem thêm:  Có được xin hoãn nghĩa vụ quân sự khi hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc diện hộ nghèo) không ?

Thiếu úy lên Trung úy: 2 năm; 

Trung úy lên Thượng úy: 3 năm; 

Thượng úy lên Đại úy: 3 năm; 

Đại úy lên Thiếu tá: 4 năm; 

Thiếu tá lên Trung tá: 4 năm; 

Trung tá lên Thượng tá: 4 năm; 

Thượng tá lên Đại tá: 4 năm; 

Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; 

Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; 

Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; 

>> Xem thêm:  Điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì là lao động chính, bị ngứa, bị cao huyết áp và cận thị ?

Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm; 

Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm. 

3. Tuổi của sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57, trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước. 

4. Sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm."

em muốn hỏi năm 2016 nữ đủ 18 tuổi muốn tham gia quân sự đi bộ đội thì đăng ký ở đâu cần bao nhiêu ký và cao bao nhiêu ạ vì gia đình khó khăn em muốn xin đi em cao 1m 55 40 kg em có được đi không ạ?

Bạn là nữ, cao 1m55, nặng 40kg thì chiều cao loại 1, cân nặng loại 4 thì bạn có thể không đủ tiêu chuẩn để được nhập ngũ.

Nếu tôi đi Nghĩa Vụ 2 năm thì trong thời gian đó anh trai tôi có bị gọi đi không và sau khi tôi thực hiện xong Nghĩa Vụ thì anh tôi như thế nào ?

=> Luật nghĩa vụ quân sự quy định:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
...
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;"

Thì thời gian này anh bạn có thể được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Sau khi bạn thực hiện xong nghĩa vụ nếu anh bạn vẫn đang đủ điều kiện để gọi nhập ngũ thì anh bạn vẫn thuộc trường hợp gọi nhập ngũ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Là con một có được hoãn nghĩa vụ quân sự ? Nuôi hai con nhỏ có được tạm hoãn NVQS ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Đang học thạc sỹ (cao học) có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?