Chào bạn , cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến công ty luật MInh Khuê , câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và trả lời như sau : 

1. Cơ sở pháp lý : 

Luật việc làm 2013

Nghị định 28/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thát nghiệp.

2 Nội dung tư vấn : 

Kính chào luật sư! Em đã đọc được câu trả lời của luật sư nhưng em vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Những nội dung mà luật sư nói em cũng đã tìm hiểu qua rồi. Nhưng em muốn hỏi thêm 1 số nội dung như sau : 
1. điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? muawsc hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? mức hưởng là bao nhiêu 
2. Em ở Bình Dương , hiện tại vào TP HCM sinh sống thì em có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm TPHCM không ạ . 

Thứ nhất , về điều kiện hưởng và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp : 

.Căn cứ luật việc làm 2013

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Như vậy, nếu bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong thời hạn 24 tháng trước khi thất nghiệp, đã đăng ký thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày thì bạnđủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Luật việc làm 2013)

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.Tuy nhiên Khoản 6 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015: sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thứ hai về thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Căn cứ Luật việc làm 2013 :

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Trong thời gian 3 tháng nghỉ việc và chưa tìm được công việc mới thì bạn sẽ không được đóng bảo hiểm.Sau 3 tháng khi ký hợp đồng với công ty mới, bạn mới được đóng bảo hiểm tiếp vào quyển sổ bảo hiểm đó. Tuy nhiên bạn vẫn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi nghỉ việc tại công ty.

Về việc bạn chuyển nơi cư trú và muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệpbạn có thể thực hiện theo các bước sau : 

- Bước 1: Bạn phải đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) - nơi bạn đã tham gia BHTN. Đồng thời bạn sẽ nộp đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu). Khi đăng ký thất nghiệp bạn phải nộp đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ gồm có đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, sổ BHXH, quyết định cho thôi việc.

- Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm đã tiếp nhận đăng ký thất nghiệp có trách nhiệm giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi kèm theo đăng ký thất nghiệp của người lao động.

- Bước 3: Trung tâm dịch vụ việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Việc làm về chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê.