Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định 115/2015/NĐ_CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm bắt buộc

II. Nội dung tư vấn

Chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc:

* Điều kiện hưởng lương hưu: (Điều 54. Điều 55 Luật Bảo hiểm 2014)

- Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách tại cấp xã, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi

+ Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

>> Xem thêm:  Tư vấn về cách tính chế độ khi người lao động nghỉ hưu ?

+ Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà có đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò.

+ Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

- Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

+ Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

+ Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

- Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động, được hưởng lương hưu trong những trường hợp sau:

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

+ Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

>> Xem thêm:  Các chế độ được hưởng khi nghỉ hưu sớm ?

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành

- Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên trong các trường hợp sau đây:

+ Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành

* Mức hưởng lương hưu: 

- Trong trường hợp thông thường: được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

- Trong trường hợp suy giảm khả năng lao động: mức hưởng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

- Trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

* Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

- Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trước khi nghỉ hưu có được hưởng chế độ hưu trí không ?

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Kính gửi Công Ty Luật Minh Khuê, tôi muốn làm hồ sơ xin việc, nhưng còn thiếu 4 tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Như tôi có làm hồ sơ xin việc được không? Và có đăng kí bảo hiểm xã hội được không? 

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 BLLĐ: "Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động." Do đó, trong trường hợp của bạn đã đủ tuổi để thực hiện việc tham gia lao động theo hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Chào luật sư: tôi hiện đang là một giáo viên tại trường tiểu học trên địa bàn Khánh Hòa. Nay tôi muốn nhờ tư vấn giúp: tôi học lớp cử tuyển về giáo viên, 2 năm học trung cấp sau đó tiếp 2 năm nữa học cao đẳng do huyện đưa đi. Hiện tại thì tôi có vay ngân hàng với số tiền 50 triệu từ năm 2015 đến nay hạn đến năm 2019, hàng tháng trừ vào lương của tôi, đi làm năm 2012 vào ngạch viên chức năm 2013 và đóng bảo hiểm xã hội từ đó đến nay. Nay tôi muốn xin nghỉ thì có vấn đề gì không, có được giải quyết không, về ngân hàng thì được chuyển sang năm 2019 trả tiền lãi gốc 1 lần không hay là trả luôn 1 lần, và sau khi nghỉ thì có được hưởng lương hưu non không và các chế độ khác? Mong thư của luật sư. Xin cám ơn.

 Đối với khoản tiền vay ngân hàng của bạn sẽ được giải quyết theo thỏa thuận trong hợp đồng vay tín dụng. Căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp, bạn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2013 đến nay và tại thời điểm hiện nay, nếu bạn nghỉ việc thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Em hiện là nhân viên CSKH, cho em hỏi về thông tin có được nhận bảo hiểm không khi bị sa thải ? Với lý do sa thải là không đáp ứng đủ chỉ tiêu công ty đề ra. 

Vấn đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian người lao động làm việc mà không căn cứ vào lý do chấm dứt hợp đồng lao động. Căn cứ vào trường hợp của bạn thì bạn vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Nghỉ hưu sớm có được lợi gì không ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Quy định về độ tuổi và thời gian đóng BHXH đối với nữ khi chấm dứt HĐLĐ ?