Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thôn tin bạn cung cấp xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật việc làm 2013 

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định trong luật việc làm 2013 như sau:

" Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

>> Xem thêm:  Phương án chấm dứt hợp đồng lao động hợp tình, hợp lý cho doanh nghiệp

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

>> Xem thêm:  Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Theo đó người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện trên, có một số vấn đề cần lưu ý trong vấn đề điều kiện này như sau:

- Trường hợp người lao động bị sai thải thì vẫn được hưởng trợ cấp thai sán nếu đáp ứng được điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày.

- Khi xét thấy đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải thực hiện hồ sơ thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai về Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được quy định như sau:

" Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này."

Theo đó về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đối với người đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng mỗi tháng là bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Sau đó cứ đóng thêm 12 tháng bảo hiểm thì được hưởng thêm 1 tháng nữa

Thứ ba về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 

>> Xem thêm:  Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi mất CMND ?

- Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: 

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Bản chính hoặc bản sao một trong các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theohợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+ Sổ bảo hiểm xã hội.

- Nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động sẽ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc tại địa phương mà người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

>> Xem thêm:  Tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Thứ tư về thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động thì trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình giám đốc sở lao động thương binh và xã hội chi trả trợ cấp cho người lao động 

- Sau khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổ chức bảo hiểm xã hội phải chi trả trợ cấp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc 

- Từ tháng thứ hai trở đi thì phải chi trả trợ cấp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc, tình từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Luật sư làm ơn cho tôi hỏi tôi bắt đầu đi làm từ ngày 13/7/2015 và thôi việc vào ngày 13/8/2016, vậy tôi có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

 Nếu trường hợp bạn đóng bảo hiểm từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016 thì bạn đóng bảo hiểm được 12 tháng nên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian hưởng trợ cấp của bạn là 3 tháng.

Xin chào luật sư! Luật sư có thể cho tôi hỏi 1 câu về Hỗ trợ thất nghiệp được không à? Tôi tham gia đóng BHXH tại 1 công ty từ tháng 11/2011->7/2016 tính ra cũng được 56 tháng rồi, từ 1/8/2016 do công ty khó khăn nên công ty đã cho tôi nghỉ, lương bình quân của tôi là 4,5tr/ tháng tính ra nếu được hỗ trợ thất nghiệp thì tôi được bao nhiêu 1 tháng à? có được nhận tiền hỗ trợ 1 lần luôn không luật sư? Trân trọng! cảm ơn luật sư nhiều.

 Trường hợp này bạn tham gia bảo hiểm được 56 tháng thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 4 tháng. Mức hưởng một tháng của bạn là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Nếu bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của bạn là 4/5tr thì 60% là 2,7tr. Như vậy mỗi tháng bạn sẽ được hưởng 2tr7 tiền trợ cấp thất nghiệp.

Về bảo hiểm xã hội một lần thì bạn phải chờ sau 1 năm kể từ ngày có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn mới đủ điều kiện hưởng bảo hiểm một lần 

Thưa luật sư, em vào làm việc tại công ty vào 01/10/2015 , em ký hợp đồng với công ty 1 năm luôn và em đóng bảo hiểm bắt đầu từ tháng 10/2015. Tới 01/10/2016 thi công ty không ký hợp đồng với em nữa. Vậy em có được nhân trợ cấp thất nghiệp không a? Nếu nhận thì em nhận trợ cấp ở đâu( em đóng bảo hiểm ở đồng nai nhưng quê em ở nghệ an ạ)

 Nếu trường hợp này bạn đóng bảo hiểm đủ 12 tháng thì bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nơi hưởng thì nếu bạn muốn hưởng ở quê thì bạn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở quê, sau này bạn sẽ được chi trả ở quê luôn.

Em đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp được 1 tháng, trong khi đó em đã có việc làm nhưng trong thời gian thử việc 2 tháng, em muốn biết như vậy có vi phạm về chế độ hưởng bảo hiểm không ạ? nếu muốn tạm ngưng hưởng những tháng còn lại thì em phải làm thủ tục gì nữa ạ? Hiện tại e vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với công ty.

 Theo quy định thì hàng tháng bạn phải có trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làn cho trung tâm dịch vụ việc làm, trợ cấp thất nghiệp sẽ chấm dứt khi bạn tìm được việc làm, người lao động được xác định là có việc làm trong các trường hợp sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn trợ cấp thất nghiệp một lần?

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Theo đó mới có giao kết hợp đồng thử việc thì chưa được coi là có việc làm nên bạn chưa chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: luatsu@luatminhkhue.vn hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến1900.6162Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phân tư vấn Luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Quy định về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào ?