>> Luật sư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

Tham khảo: Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP 
-----------------------------------