Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Nghị định 126/20017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước - ngoài theo hợp đồng

2. Đối tượng cấp phép:

Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

3. Đơn vị cấp phép:  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4. Điều kiện cấp phép:

- Có ngành nghề kinh doanh

Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

>> Xem thêm:  Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?

- Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

- Có tiền ký quỹ  01 tỷ đồng

5. Hồ sơ chuẩn bị:

- Bản sao đăng ký kinh doanh

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định

- Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;

- Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định

>> Xem thêm:  6 thói quen hàng ngày của những người làm việc hiệu quả

- Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện

- Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chứ cbộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

- Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

6. Thời gian cấp phép: 30 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ nộp hợp lệ

7. Lệ phí nhà nước: 05 triệu đồng Thời gian cấp phép: 30 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ nộp hợp lệ

8. Phí dịch vụ: Vui lòng liên hệ với Luật Minh Khuê để được báo giá chi tiết

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Trốn ra nước ngoài làm việc có được lấy lại sổ đỏ và tiền cọc không?