Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 209/2013/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng;

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non;

Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

2. Luật sư tư vấn

Theo Khoản 14 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

" Thuế suất 5% gồm:

“Điều 10. Thuế suất 5%...

14. Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừ sách không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Điều 11 Chương II quy định về thuế suất 10% như sau:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại....”

- Căn cứ Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non.

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

- Căn cứ Phụ lục Danh mục các sản phẩm không được coi là đồ chơi ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

“Trong Quy chuẩn này, các sản phẩm sau không được coi là đồ chơi:...

- Đồ chơi lắp đặt tại các nơi công cộng (ví dụ như khu giải trí, trung tâm thương mại);...”

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì trường hợp Công ty bạn sản xuất đồ chơi này dùng cho trẻ em nếu đồ chơi này lắp đặt tại nơi công cộng thì sẽ áp dụng thuế suất 10%; trường hợp không mang tính chất dùng cho nơi công cộng và đặc biệt sử dụng trong giáo dục mầm non thì sẽ áp dụng thuế suất 5%

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo qua Tổng đài tư vấn pháp luật Thuế :  1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?