- Việc công ty tôi cho công ty x mượn tài khoản đầu tư ra ngoài để chuyển vốn ra nước ngoài có sai không. ? Vi phạm quy định pháp luật nào hình thức bị xử phạt, mức xử phạt?

- Việc công ty tôi cho mượn chỉ tiêu chuyển vốn có sai không ? Vi phạm quy định pháp luật nào hình thức bị xử phạt ?

Cảm ơn luật sư

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về tài khoản vốn, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì tài khoản vốn đầu tư chỉ được thực hiện các giao dịch thu, chi như sau:

1. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ

- Thu chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

- Thu ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thu lợi nhuận và các thu nhập hợp pháp chuyển về nước từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

- Thu chuyển vốn đầu tư về Việt Nam trong trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư ở nước ngoài, giảm vốn đầu tư, thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Thu nợ gốc và lãi của các khoản cho vay của nhà đầu tư đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thu hồi nợ từ bên được bảo lãnh liên quan đến các khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Các giao dịch thu khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

- Chi chuyển khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Chi cho vay đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

- Chi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh liên quan đến khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

- Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;

- Chi chuyển khoản vào tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

- Các giao dịch chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

2. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam

- Thu chuyển khoản từ tài khoản đồng Việt Nam của nhà đầu tư;

- Thu nợ gốc và lãi của các khoản cho vay của nhà đầu tư đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thu hồi nợ từ bên được bảo lãnh liên quan đến các khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thu lợi nhuận và thu nhập hợp pháp chuyển về nước t hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

- Thu chuyển vốn đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam trong trường hợp chuyn nhượng vốn đầu tư nước ngoài, giảm vốn, thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Các giao dịch thu khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

- Chi chuyển khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam ra nước ngoài;

- Chi chuyển vào tài khoản đồng Việt Nam của nhà đầu tư;

- Chi cho vay đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

- Chi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh liên quan đến khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

- Các giao dịch chi khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì tài khoản vốn đầu tư chỉ được thực hiện các giao dịch thu, chi thì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Chương III Thông tư này trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Như việc, theo quy định trên việc cho doanh nghiệp khác mượn tài khoản đầu tư ra nước ngoài chuyển tiền không phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 15 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì doanh nghiệp bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với việc thực hiện việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài khi không đáp ứng các điều kiện quy định.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê