1. Mở chi nhánh cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty em thuộc doanh nghiệp chế xuất , giờ mở thêm chi nhánh tại tỉnh khác , và chi nhánh này năm trong khu công nghiệp, vậy cho em hỏi:
1. Công ty mẹ là chế xuất thì thành lập chi nhánh có phải nằm trong kcn là chế xuất không ?
2. Nếu như mẹ là chế xuất thì chi nhánh con có thể hạch toán theo pp khác được không ?
Cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Căn cứ vào Điều 30 Nghị định 82/2108/NĐ-CP quy định về thành lập chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất như sau:

- Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

- Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất quy định tại Điều này nếu đáp ứng được các điều kiện tại khoản 2 Điều này, được thành lập trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp chế xuất.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, doanh nghiệp chế xuất có quyền thành lập chi nhánh, doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh nằm bên trong hoặc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong trường hợp thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì phải thành lập chi nhánh nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

Nếu không thuộc các trường hợp trên, doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau (khoản 2 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP) :

- Được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bng hệ thống tường rào

- Có cảng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khu.

Về chế độ hạch toán: Hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp chế xuất

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề muốn được trình bày với Luật sư như sau: Doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp chế xuất thành lập trong khu chế xuất, đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất gia công. Từ khi thành lập đến nay doanh nghiệp của tôi vẫn thực hiện gia công và xuất khẩu ra nước ngoài, hiện nay doanh nghiệp của tôi muốn gia công và bán hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa thì có được phép hay không ? Cảm ơn Luật sư ?

Trả lời:

Đối với hoạt động gia công thuộc phạm vi quy định tại Luật thương mại năm 2005 về hoạt động gia công: "Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao."

Quy định của pháp luật hiện hành không hạn chế việc doanh nghiệp chế xuất đã có ngành nghề thực hiện hoạt động gia công thì được quyền nhận gia công cho doanh nghiệp nước ngoài, nhận gia công và gia công lại cho thương nhân trong nước.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chế xuất đã có giấy chứng nhận đầu tư sản xuất sản phẩm thì có quyền nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa. Trong trường hợp này, bên doanh nghiệp chế xuất là bên nhận gia công còn bên doanh nghiệp nội địa là bên đặt gia công.

Căn cứ theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất quy định:

"Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: “Doanh nghiệp chế xuất không phải làm tục hải quan khi nhận nguyên liệu, vật tư từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa”.

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội quy định về đối tượng chịu thuế GTGT thì:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 Luật này”.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

Trân trọng./.

2. Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Công ty tôi có trụ sở chính tại Hà Nội, hiện nay mới thành lập thêm một chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại TP. HCM. Đã làm xong các thủ tục thành lập chi nhánh tại TP.HCM và đã được cấp giấy ĐKKD và con dấu riêng.
Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi có cần làm thông báo gì tới Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội về việc thành lập chi nhánh này không?
Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: P.L

Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số:1900.6162

Trả lời:

Về việc thành lập thêm chi nhánh mới được quy định tại khoản 4 Điều 33Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệpnhư sau: Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

"Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp."

Trường hợp công ty bạn cần thông báo bằng văn bản tới Sở kế hoạch và đầu tư TP. HN về việc thành lập chi nhánh mới của công ty bạn để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng./.

3. Tư vấn thành lập chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh?

Xin chào luật sư,tôi có câu hỏi xin được tư vấn: Công ty chúng tôi là: Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ và Thương mại NTD. Đóng tại HN. Nay có nhu cầu thành lập chi nhánh tại thành phố HCM (hạch toán độc lập có con dấu riêng) Vậy đề nghi Quý Công ty tư vấn giúp DN cần làm những thủ tục gì?
Nếu nhờ bên Công ty Minh Khuê làm dịch vụ giúp trọn gói là bao nhiêu? Thời gian có ĐKKD của chi nhánh? Các thông tin yêu cầu của Công ty NTD như sau:
1. Thành lập chi nhánh hạch toán độc lập có con dấu riêng tại TP Hồ Chí Minh ?
2. Giám đốc chi nhánh là người ngoài HN (do GĐ Công ty Mẹ bổ nhiệm), chỉ thỉnh thoảng mới vào đó. Ngoài ra có người được GĐ CN ủy quyền thực hiện các giao dịch CN trong đó ?
3. Vốn pháp định ( có cần ko? nếu cần thì bao nhiêu?...)
4. Công ty hiện đang có căn hộ chung cư trong đó đứng tên Giám đốc Công ty NTD ngoài này ?
Xin cảm ơn!
Người gửi: N.V.T

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo Luật doanh nghiệp 2020quy định:

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Hạch toán độc lập là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế. Chi nhánh này có con dấu, mã số thuế ( 13 số). Cho nên muốn chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh đó phải hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính… phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán 2015.

Khi công ty tiến hành thành lập chi nhánh thì công ty thực hiện lựa chọn hình thức hạch toán chi nhánh tại thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Như vậy, để mở chi nhánh doanh nghiệp bạn cần chuẩn bị những giấy tờ theo quy định tại điều 46 của luật doanh nghiệp. Về vấn đề bạn muốn Công ty Luật Minh Khuê làm chọn gói dịch vụ đăng ký mở chi nhánh cho công ty bạn bạn cần đến Công ty để chúng tôi tư vấn trực tiếp về vấn đề này. Theo khoản 1 điều 44 của luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó giám đốc chi nhánh sẽ do Giám đốc của trụ sở chính bổ nhiệm.Luật không qui định Chi nhánh của một doanh nghiệp phải có vốn độc lập, mà vốn là do công ty mẹ cung cấp, chịu trách nhiệm.

Trân trọng./.

4. Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty tại Việt Nam ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: Tôi là Trung Kiên, đến từ công ty TTH của Đài Loan. Hiện nay công ty chúng tôi đang hợp tác với một công ty Đài Loan khác để xây dựng nhà máy sàn xuất bóng đèn LED tại tỉnh Bình Dương Việt Nam.
Hiện nay chúng tôi đang có hợp đồng độc quyền với một số nhà phân phối của Việt Nam. Vì vậy chúng tôi muốn thành lập công ty chi nhánh tại Việt Nam để có thể tụ mình ký kết hợp đồng, cấp phát hóa đơn đỏ cho những đại lý phân phối này, cũng như có thể làm xuất khẩu hàng hóa từ nhà máy của Việt Nam đi các nước khác trong tương lai.
Vì vậy tôi muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như chi phí, thời gian để thành lập công ty chi nhánh tại Việt Nam. Do hiện tại tôi không có mặt tại Việt Nam, nên không thể đến văn phòng của quý vị gặp trực tiếp được. Hy vọng sớm nhận được phản hồi tử phía công ty.
Người gửi: Trung Kien

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Luật thương mại 2005Nghị định số 72/2006/NĐ-CPngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

1. Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam :

- Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

- Đã hoạt động ít nhất 5 năm kể từ khi được cấp phép hợp pháp, giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam có thời hạn 5 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam(theo mẫu quy định);

- Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có thể chứng minh sự hợp pháp của công ty được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận và các giấy tờ còn thời hạn ít nhất là 3 năm;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, Báo cáo tài chính có kiểm toàn hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương và điều lệ của công ty (nếu có) của công ty nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự.

3. Trình tự cấp phép:

- Thương nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh đến Bộ Công thương.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Chi nhánh và gửi bản sao Giấy phép tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Công thương, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Chi nhánh đặt trụ sở.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn này không tính vào thời hạn cấp giấy phép trên.

- Ngay sau khi hết thời hạn quy định mà không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải thông báo băng văn bản cho thương nhân nước ngoài về lý do không cấp giấy phép.

Trân trọng./

5. Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ?

Sau khi thành lập Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài/ở tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần. Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý nói trên:

1.Trình tự thực hiện hoạt động tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện:

- Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá dịch vụ; quy trình tư vấn và hợp đồng dự thảo để Quý khách hàng tham khảo;

- Khách hàng cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu MKLAW FIRM soạn thảo);

- Công ty luật Minh Khuê gửi thư tư vấn trực tiếp qua email về các thông tin pháp lý mà khách hàng đã cung cấp;

- Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc thành lập công ty Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập theo yêu cầu khách hàng;

- Cử nhân viên tiến hành các thủ tục theo quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết;

Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162


2. Cách thức thực hiện:Hồ sơ sau khi được hoàn thiện sẽ được chúng tôi tiến hành việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài/ở tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính.

2. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của CN, VPDĐ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Nhận và trả kết quả:

Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.

5. Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê