Như vậy thì Doanh nghiệp tư nhân có được làm thành viên hợp tác xã hay không? - Các phương tiện vận tải có biển kiểm soát mang tên doanh nghiệp khi làm giấy ủy quyền cho cá nhân sử dụng thì có cần phải công chứng hay chứng thực không? Kính đề nghị Công ty Luật Minh Khuê giải đáp giúp. Xin cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Nội dung trả lời

 

 

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Nghị định 193 hướng dẫn luật hợp tác xã 2012

Luật Doanh nghiệp 2014

Nội dung phân tích: 

Căn cứ Điều 3 Nghị định 193 hướng dẫn Luật Hợp tác xã, quy định:

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam

1. Pháp nhân Việt Nam theo quy định của Bộ luật Dân sự có nhu cầu hợp tác với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

2. Pháp nhân Việt Nam khi tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã. Người ký đơn phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó.

3. Người đại diện của pháp nhân tại hợp tác xã là người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) của pháp nhân đó.

4. Góp vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã và điều lệ hợp tác xã.

5. Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

Căn cứ Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định: 

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể đáp ứng được điều kiện để trở thành thành viên của Hợp tác xã (trừ khi Hợp tác xã có quy định về tiêu chuẩn thành viên khác trong Điều lệ)

 Các phương tiện vận tải có biển kiểm soát mang tên doanh nghiệp thì cần phải làm hợp đồng ủy quyền cho cá nhân sử dụng, quy định Điều 581 BLDS như sau:

Điều 581: Hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy về nguyên tắc, trên cơ sở một hợp đồng ủy quyền thì cá nhân hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện vận tải biển kiểm soát mang tên Doanh nghiệp. Pháp luật dân sự không quy định hình thức của Hợp đồng ủy quyền bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Tức về nguyên tắc chỉ cần có hợp đồng có chữ ký của hai bên là hoàn toàn có thể sử dụng thay. Tuy nhiên, để hạn chế và phòng ngừa tranh chấp Công ty thường yêu cầu hợp đồng ủy quyền phải có công chứng hoặc chứng thực.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng