Luat Minh Khue

Chi nhánh có cần phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hay không?

Chi nhánh có cần phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hay không?

Xin chào luật sư xin luật sư tư vấn giúp trường hợp như sau:+ công ty a là công ty tnhh 2 thành viên. Sau đó thành lập chi nhánh công ty b. Công ty b hạch ...

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được đăng ký ngành nghề xuất khẩu lao động hay không ?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được đăng ký ngành nghề xuất khẩu lao động hay không ?

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề như sau muốn trình bày với Luật sư: Công ty của tôi hiện tại là công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì có thể đăng ký ngành nghề ...

Giám đốc có kiêm nhiệm kế toán được không?

Giám đốc có kiêm nhiệm kế toán được không?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, nhờ luật sư cho tôi hỏi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần thì có thể kiêm nhiệm được kế toán không? ...

Thủ tục thay đổi mẫu dấu, con dấu như thế nào ?

Thủ tục thay đổi mẫu dấu, con dấu như thế nào ?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty có quyền thay đổi con dấu do bị hỏng, bị mờ hoặc xin cấp lại con dấu do bị mất đồng thời có ...

Tư vấn đề việc mở lớp dạy ngoại ngữ và các kỹ năng khác ?

Tư vấn đề việc mở lớp dạy ngoại ngữ và các kỹ năng khác ?

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề muốn trình bày với Luật sư như sau: Tôi là Giám đốc một công ty về nguồn nhân lực, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nhật ...

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty như thế nào ?

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty như thế nào ?

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề như sau muốn trình bày với Luật sư. Gia đình tôi có một hộ kinh doanh về sản xuất và đóng chai nước tinh khiết. Đã hoạt động ...

Giám đốc công ty có được đồng thời làm kế toán của công ty hay không ?

Giám đốc công ty có được đồng thời làm kế toán của công ty hay không ?

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề muốn trình bày với Luật sư như sau: Tôi là Giám đôc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Nay công ty của tôi có ...

Có được ủy quyền để giao kết hợp đồng lao động hay không ?

Có được ủy quyền để giao kết hợp đồng lao động hay không ?

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề như sau muốn nhờ Luật sư tư vấn: Tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty, nay tôi ủy quyền lại cho Giám đốc công ty ...

Dịch vụ nổi bật