Luat Minh Khue
Nên thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh cho doanh nghiệp?

Nên thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh cho doanh nghiệp?

Chào luật sư, tôi hiện đang phân vân nên thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh cho doanh nghiệp. Xin luật sư giải đáp giúp tôi nên mở rộng quy mô doanh nghiệp theo hình thức nào thì thuận tiện hơn cho doanh nghiệp? Tôi xin cảm ơn.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Trong đó có ...

Điều kiện kinh doanh sản phẩm biến đổi gen làm thực phẩm

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen làm thực phẩm là một trong những ngành nghề kinh doanh còn khá mới mẻ. Để có thể quyết định đầu tư kinh doanh trong lĩnh ...

Hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần và Giám đốc công ty

Thưa Luật Minh Khuê, tôi là Giám đốc Công ty A. Nay Công ty sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu của cá nhân tôi làm trụ sở nên Công ty và tôi dự định sẽ ký ...

Mở phòng khám tư nhân cần thực hiện những thủ tục nào?

Với nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng tăng cao, việc thành lập các phòng khám tư nhân bên cạnh các bệnh viện cũng chưa bao giờ giảm sút, tuy nhiên, ...

Quy định về ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư.

Trường hợp nào phải thực hiện ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư và những trường hợp nào nhà đầu tư không phải thực hiện ký quỹ? Việc hòan trả tiền ký quỹ ...

Điều kiện hoạt động của tổ chức tư vấn xác định giá đất.

Giá đất hiện nay đang là vất đề đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Với mỗi vị trí mà giá đất có sự chênh lệch khác nhau. Vì vậy, việc định giá đất là ...

Doanh nghiệp nước ngoài được quyền có bao nhiêu tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện đã được pháp luật Việt Nam. Việc quản lý tiền đối với nhà đầu tư nước ...

Dịch vụ nổi bật