Cha tôi đã định cư tại nước ngoài từ 1983, bây giờ là công dân Hoa Kỳ. Cha tôi ủy quyền cho tôi là con trai ruột, trước là công dân Hoa kỳ, bây giờ đã hồi hương ở Việt Nam. Câu hỏi là sau 34 năm, công ty quốc doanh đó đã thay đổi, đổi tên, sát nhập vào các Bộ khác. Như vậy, hợp đồng mượn nhà 50 năm còn có hiệu lực nữa hay không? Tôi có thể nộp đơn xin hủy hợp đồng được hay không?

Kính xin luật sư xem xét và tư vấn cho gia đình tôi. Trân trọng kính chào. Cám ơn luật sư,

Người gửi: TAI NGUYEN

Trả lời:

Căn cứ Bộ luật dân sự 2005 trước đây (thay thế bởi Bộ luật dân sự năm 2015) và Dựa vào thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin trả lời bạn như sau:

 

1. Hợp đồng mượn nhà 50 năm còn hiệu lực nữa hay không?

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được ( Điều 512 Bộ luật dân sự 2005). Ở đây cha bạn cho công ty Quốc doanh mượn nhà với thời hạn là 50, như vậy, cho đến nay thi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, chỉ khi thời hạn 50 năm thì hợp đồng mượn nhà mới hết hiệu lực nếu các bên không có thỏa thuận khác.

 

2. Tôi có thể nộp đơn xin hủy hợp đồng được hay không?

Điều 517 Bộ luật dân sự 2005 quy định : Bên cho mượn tài sản có các quyền sau đây:

“1. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thoả thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý;

2. Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn;

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do người mượn gây ra”.

Như vậy, để hủy hợp đồng mượn thì bạn cần phải căn cứ vào quy định của pháp luật:

- Nếu bạn chứng minh được bên công ty quốc doanh sử dụng không đúng mục đích, công dụng ngôi nhà, không đúng cách thức đã thỏa thuận như trong hợp đồng mượn mà cha bạn đã kí kết hoặc công ty đã cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của cha bạn thì bạn (là người được cha bạn ủy quyền ) có quyền đòi lại ngôi nhà cho mượn và yêu cầu hủy hợp đồng mượn nhà.

- Nếu bạn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà được bên mượn nhà đồng ý thì có thể phải bồi thường thiệt hại (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng mượn hoặc bên mượn yêu cầu) hoặc chi phí có liên quan, ví dụ như chi phí mà bên mượn đã sửa chữa, làm tăng thêm giá trị của ngôi nhà.

>> Xem thêm: Phải làm sao để đòi lại nhà cho người khác ở nhờ, cho mượn?