chi cục thi hành án cũng làm việc nhưng không thấy kết quả cho tới bây giờ, điều này đã gây cho tôi không ít khó khăn trong cuộc sông và làm việc, nhờ luật sư tư vấn dùm. Tôi xin cảm ơn luật sư !

Người gửi: B.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự  của Công ty Luật Minh Khuê.

Đòi quyền lợi khi thi hành án không hiệu quả ?

Luật sư tư vấn gọi : 1900.6162

 

Nội dung trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 ;

Luật số 64/2014/QH13  của Quốc hội, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự; 

Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 ;

Pháp luật hiện nay không quy định cụ thể thời gian bao nhiêu lâu phải thi hành xong một việc thi hành án dân sự, bởi lẽ tùy từng trường hợp cụ thể mà hiệu quả thi hành một việc thi hành án nhanh hoặc chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ví dụ, người phải thi hành tự nguyện nộp tiền, tài sản để thi hành án hoặc người được thi hành án và người phải thi hành án thỏa thuận được với nhau về việc thi hành án hoặc tài sản của người phải thi hành án bị kê biên, bán đấu giá mà có người mua ngay v.v thì việc thi hành án sớm thực hiện xong. Ngược lại, nếu tài sản của người phải thi hành án bị kê biên,người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án v.v. thì việc thi hành án khó thực hiện xong một cách nhanh chóng.

Trường hợp này, trong quá trình thi hành án  nếu bạn có căn cứ cho rằng các quyết định hoặc hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bạn, cụ thể ở đây là đến nay vẫn chưa thi hành xong quyết định bồi thường thì bạn có quyền khiếu nại đối với các quyết định, hành vi đó  theo quy đinh tai Điều 59, 60, 62 Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004.

Nếu không có vi phạm thì việc chậm trễ có thể đến từ người phải thi hành án. Theo khoản 2 Điều 44 luật số 64/2014/QH13 quy định "2. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án".  

Vì vậy, trường hợp bạn hỏi, bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thi hành án đang tổ chức việc thi hành án đề nghị cho biết tình trạng giải quyết việc thi hành án và cũng đề nghị cơ quan thi hành án tích cực tổ chức việc thi hành án đúng thời hạn của các công việc cụ thể để bảo đảm lợi ích hợp pháp của bạn theo quy định của pháp luật.

Trân trọng/.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.