1. Thông tin cơ bản về công ty:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRÍ TUỆ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM INTELLECTUAL COMMUNITY AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt :  VINCEE,.JSC

Mã số Thuế : 0106253057

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh Tuấn                     Chức danh: Giám đốc


2. Ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT Tên ngành nghề đăng ký kinh doanh Mã ngành
1 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; 4651
2

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các 

cửa hàng chuyên doanh;

4741
3 Xuất bản phần mềm; 5820
4

Lập trình máy vi tính;

6201
5 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; 6209
6 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; 6311
7 Cổng thông tin; 6312
8

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: 

Xuất nhập khẩu các loại mặt hàng công ty kinh doanh

8299
9

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu gồm: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua

 hợp đồng hay trên cơ sở phí;

6329
10 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; 7320
11 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi; 8220
12 Giáo dục thể thao và giải trí;

8551

13 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; 8560
14

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, bao gồm: Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); 

Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; 

Dạy đọc nhanh; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

 Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Các khoá dạy về phê bình

 đánh giá chuyên môn;

8559
15 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 8230

 

3. Lĩnh vực hợp tác giữa MKLAW FIRM và VINCEE., JSC:

- Công ty luật Minh Khuê là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thuế, tư vấn quản trị doanh nghiệp cho VINCEE;

- Các lĩnh vực hợp tác khác đang được hai bên mở rộng và phát triển;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

--------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN: