Đối chiếu với những quy định của pháp luật hiện hành thì chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Quyền thay đổi tên Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 quyền thay đổi tên được thực hiện như sau:

Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy điều kiện để bố mẹ yêu cầu thay đổi tên cho con là sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; và hiện nay chưa có quy định nào cho phép thay đổi tên vì không hợp phong thủ nên muốn thay đổi tên cho con, các bậc cha mẹ phải tính đến các căn cứ:

Thứ nhất: tên này gây nhầm lẫn, ảnh hưởng dến tình cảm gia đình như việc bị trùng tên với các thành viên trong gia đình hoặc trong phạm vi họ hàng dẫn đến việc tên đó gây nhầm lẫn, hoặc việc đặt tên gây nhầm lẫn về giới tính...;

Thứ hai: hoặc tên này gây ảnh hưởng dến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó như việc tên này rất xấu hoặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục...;

Việc thay đổi tên được thực hiện theo thủ tục thay đổi hộ tịch.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài  1900.6162

Nếu bạn muốn đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng vui lòng tham khảo bài viết: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm:  Một số video tư vấn pháp luật lĩnh vực hôn nhân gia đình do Luật Minh Khuê xây dựng hoặc tham gia trả lời trên truyền hình

Rất mong được phục vụ Quý khách hàng trên phạm vi cả nước!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.