Chào luật sư. Hôm qua tôi vừa đi đăng kí khai sinh cho con nhưng không may lại bị trùng tên của ông bà. Hôm nay có đi xin đổi lại nhưng cán bộ làm hộ tịch không chịu đổi và có nói với em là hết mẫu bản chính của giấy khai sinh rồi đợi 2 tháng nữa tới lấy. Xin luật sư có thể trả lời cho tôi biết trường hợp của em có thể đổi lại được không và làm như thế nào. Mong sớm nhân được trả lời từ luật sư. Xin cám ơn nhiều!

Người gửi: Gia Bảo K

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Về căn cứ pháp lý:

- Bộ luật dân sự 2015;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch;

- Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch.

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Có được thay đổi họ tên không?

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì bạn mới đi khai sinh cho con, nhưng tên bị trùng với tên của ông, bà vậy nay bạn muốn đổi tên cho bé liệu có được không? Hiện nay theo quy định tại Khoản 1 điều 28 Luật hộ tịch 2014 thì việc thay đổi tên chính trên giấy khai sinh là được phép, cụ thể:

Đối với quyền thay đổi tên thì: Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cụ thể ở đây là cán bộ hộ tịch của Ủy ban nhân dân xã công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2.2. Điều kiện để thay đổi tên cho con trên giấy khai sinh

Hiện nay, theo quy định của pháp luật cụ thể là tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch đối với việc thay đổi tên thì phải đáp ứng các điều kiện sau: Việc thay đổi tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định nêu trên phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Do đó, việc thay đổi họ, tên, chữ đệm cho con bạn trong trường hợp này được thực hiện theo yêu cầu của bạn theo các căn cứ đã nêu và do bé dưới 9 tuổi nên không cần được sự đồng ý của bé. Tuy nhiên, nếu việc yêu cầu đổi tên cho bé theo yêu cầu của 1 bên thì đều phải được sự đồng ý của bên còn lại kể cả khi 2 vợ chồng đã ly hôn.Việc này được thể hiện bằng việc cha mẹ bé ghi rõ sự thỏa thuận đồng ý xin thay đổi tên cho con.

2.3. Đối với trình tự, thủ tục đăng ký việc thay đổi tên trên giấy khai sinh

Thứ nhất, về hồ sơ yêu cầu thay đổi tên cho bé: Ở đây bạn cần nộp tờ khai theo mẫu số 15 ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch; Đồng thời phải xuất trình bản chính Giấy khai sinh của con; Ngoài ra còn có các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi tên như: CMND, Hộ khẩu, Giấy tờ chứng minh lý do muốn thay đổi, văn bản thỏa thuận, đồng ý cho đổi tên,...

Thứ hai, về nơi nộp tờ khai thay đổi họ tên cho con: Bạn nộp hồ sơ tại Bộ phận tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi bạn trước đây đã đăng ký khai sinh cho con.

Thứ ba, về thời hạn và lệ phí: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu thấy việc thay đổi là có cơ sở thì công chức tư pháp thực hiện giải quyết. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà HĐND cấp tỉnh quy định mức thu cho phù hợp.

2.4. Về nội dung mẫu tờ khai và hướng dẫn cách ghi tờ khai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,

BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1) .......................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...............................................................................................

Nơi cư trú: (2)...................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)...........................................................................................................................

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:..............

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ........................................cho người có tên dưới đây

Họ, chữ đệm, tên: ........................................................................................... Giới tính:................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................

Dân tộc:............................................................................Quốc tịch:....................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)............................................................................................................................

Nơi cư trú: (2) .......................................................................................................................................

Đã đăng ký (5)....................ngày.........tháng.........năm...............tại số:..........Quyển số:...............................của ....................

Từ: (6)..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Thành:...................................................................................................................................................

Lý do:....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: .............................................. , ngày .......... tháng ......... năm ...........

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ý kiến của cha và mẹ (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

..............................................................................

............................................................................................

................................................................................... .................................. ..................................

Chú thích:

1. Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch trong Giấy khai sinh.

2. Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

3. Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân...

4. Ghi rõ loại việc thực hiện;

5. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.

6. Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính;

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê