Đối tượng của hợp đồng mua bán:  

1. Đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản được phép giao dịch.

2. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là vật thì vật phải được xác định rõ.

3. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh quyền đó thuộc sở hữu của bên bán.

>> Tải bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật MInh Khuê