Nhưng khi đi nộp giấy trên, thì Phường đội nói Giấy của em không hợp lệ, yêu cầu em phai xin giấy khác và phải ghi rõ Hệ Liên Thông Cao Đẳng Chính Qui,


Nhưng trường chỉ cấp cho SV 1 mẫu giấy duy nhất. Anh này còn nói thêm, em đã học xong trung cấp 2 năm, tức là đã ra trường thì em không được miễn NVQS nữa. Nhờ LS giải đáp dùm.
Em là con trai một, Bố làm kinh tế, mẹ làm nội trợ. Em chưa đi khám NVQS lần nào, nhưng e bị hỏng một mắt thì có được miễn NVQS không? nếu được thì xin miễn như thế nào?

Xin cảm ơn và mong được giải đáp!

Trả lời:

Chào bạn, vấn đề pháp lý bạn quan tâm Luật Minh Khuê xin được trao đổi cụ thể như sau:

Theo quy định tại khỏan 6 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 43/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005:

 “ Điều 29

Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;

đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;

e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.


2.Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;

b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;

c) Một con trai của thương binh hạng hai;

d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.

3.Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.


4.Chính phủ quy định cụ thể vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”.

Như vậy, việc bạn bị hư một mắt thuộc vào các trường hợp "chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe" nên được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình. Bạn hảy đi khám sức khỏe theo giấy gọi khám sức khỏe của Ban chỉ huy quan sự.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật nghĩa vụ quân sự