Công ty đã có quyết định thanh lý chấm dứt HĐLĐ kể từ ngày 01/05/2015 ( thời gian tôi làm việc là 3 năm, 9 tháng).
Xin hỏi: Tôi có được công ty chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm không, nếu được thì cách tính là như thế nào?
Rất mong nhận được sự tư vấn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đình Nhân

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được trợ cấp không?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý 

Bộ luật lao động 2012 

Luật việc làm 2013 

Nội dung phân tích

Đầu tiên, cần đánh giá xem bạn có thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc hay không?

Điều 48, 49 Bộ luật lao động 2012 quy định về trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc như sau:

"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm."

Như vậy, trường hợp của bạn chắc chắn không được nhận trợ cấp mất việc mà chỉ có thể được nhận trợ cấp thôi việc do bạn tự làm đơn xin thôi việc, thanh lý hợp đồng với công ty.

Bạn được nhận trợ cấp thôi việc nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

Thứ nhất, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật. Cụ thể như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động thì đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do nhưng phải báo trước 45 ngày cho người sử dụng lao động.

Điều 41 Bộ luật lao động năm 2012 quy định 2012 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau: “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này”.

Thứ hai, bạn phải có thời gian làm việc ( sau khi đã trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trên 12 tháng. 

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn có 3 năm 9 tháng làm việc. Nếu toàn bộ thời gian này bạn tham gia đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp thì khi nghỉ việc bạn sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

Theo Luật việc làm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

"Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này."

Như vậy, bạn thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cho nên, khoảng thời gian 3 năm 9 tháng làm việc cho công ty từ tháng 8/2011 không được tính là căn cứ tính trợ cấp thôi việc. Tức là bạn sẽ không được chi trả trợ cấp thôi việc cũng như trợ cấp mất việc làm.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ