Hiện tại em chốt sổ thì năm 2015 mới đóng bảo hiểm thất nghiệp được 6 tháng. Nhưng tính tổng từ 2012 thì đã đóng được 2 năm 6 tháng, nhưng trên bảo hiểm bảo em không đủ điều kiện lãnh bảo hiểm thất nghiệp như vậy là có đúng không? Xin luật sư giải đáp dùm em.

Em xin cám ơn.!

Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn điều kiện để được nhận bảo hiểm thất nghiệp khi gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê! câu hỏi của bạn chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Luật việc làm năm 2013.

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ vào luật việc làm cũng như luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng (Luật việc làm)

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ( Luật bảo hiểm xã hội)

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo đó thì bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm 6 tháng nhưng không liên tục, điều kiện để bạn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bạn thất nghiệp đối với hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn, còn đối với Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì bạn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động Tính trong năm 2015 bạn mới đóng được 6 tháng trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng do đó bạn chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ quan bảo hiểm trả lời với bạn như  vậy  là hoàn toàn chính xác.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê