Luật sư trả lời:

Để hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con, thì bạn cần đáp ứng điều kiện sau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Điều kiện để hưởng trợ cấp thai sản là trong vòng 12 tháng trước khi sinh, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là 6 tháng, thời gian này được tính như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này. 

Bạn sinh con ngày 28/10/2018 và tháng sinh con không đóng bảo hiểm xã hội thì thời hạn 12 tháng trước sinh là từ tháng 9/2018 trở về tháng 10/2017; trong khoảng thời gian này bạn bắt buộc phải đóng bảo hiểm đủ 6 tháng; không yêu cầu đóng liên tục.

Xét thấy bạn đóng bảo hiểm từ tháng 1/2015 đến giờ, chúng tôi hiểu là bạn đóng liên tục, chỉ có tháng 4 và 6/2018 là bạn không tham gia, nếu như vậy thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp thai sản, bởi thời gian bạn đóng bảo hiểm được tính là 10 tháng (trong đó có tháng 10,11,12/2017 và tháng 1,2,3,5,7,8,9/2018).

Vì vậy bạn không cần lo lắng về thời gian đóng bảo hiểm ngắt quãng 2 tháng của mình.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê