Thông tư 886-VH-TT năm 1958 giải thích Nghị định 31-VH/NĐ về chế độ phụ cấp cho diễn viên Văn công do Bộ Văn hóa ban hành

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:

307621.docx 100 KB

Tham khảo các biễu mẫu liên quan khác: