Nghị định 382-BYT-NĐ năm 1957 về việt sát nhập cơ sở Viện Pas-tơ cũ Hà Nội vào Viện Vi trùng học trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:

308112.docx 100 KB

Tham khảo các biễu mẫu liên quan khác: