Công văn 1882/TTGSNH11 2015 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:

314647_1882-ttgsnh11.doc 100 KB

Tham khảo các biễu mẫu liên quan khác: