Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm:

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:

13381.docx 100 KB

Tham khảo các biễu mẫu liên quan khác: