Câu hỏi: Kính thưa Luật Minh Khuê tôi đang có một số vấn đề như sau: Những khoản chi tiêu về tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà là một trong những khoản chi phí hết sức hợp lý đối với doanh nghiệp nhưng việc hoạch toán và kê khai nó không dễ ở Việt Nam vì rất nhiều những lý do khác nhau. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể một số quy định pháp luật về thuế đối với những vấn đề tôi đã nêu ở trên.
Mong nhận được sự hỗ trợ của Luật Minh Khuê!
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty Luật Minh Khuê, với vấn đề của bạn chúng tôi xin phép được hỗ trợ như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

2. Nội dung tư vấn.

2.1 Tình huống 1

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Công ty A thuê nhà của hộ gia đình ông K để làm văn phòng, nhưng khi thanh toán tiền điện, nước thì trên hóa đơn lại để tên Công Ty của ông K chứ không phải tên của ông K. Công ty A làm thế nào và các giấy tờ cần thiết để đưa khoản chi này vào chi phí thuế? Em cảm ơn ạ

Bạn không thể đưa chi phí này vào chi phí được trừ theo quy định tại Điểm 2.15 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

"2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh"

2.2 Tình huống 2

Kính chào Luật Minh Khuê! Công ty tôi có một vướng mắc xin được Luật Minh Khuê tư vấn giúp chúng tôi như sau: Công ty tôi thuê văn phòng của công ty A để làm trụ sở văn phòng làm việc, nhưng khi chúng tôi thanh toán tiền điện, nước thì trên hóa đơn lại để tên công ty A. Vậy Công ty tôi có đưa được chi phí đó vào chi phí hợp lý không? Khi chúng tôi yêu cầu công ty A cung cấp hóa đơn (do công ty A xuất hóa đơn) thì công ty A không đồng ý, cho rằng chỉ cần hợp đồng thuê nhà kèm biên lai nộp tiền do đơn vị cung cấp dịch vụ (điện, nước…) cấp là thanh toán được (biên lai nộp tiền vẫn là tên công ty A); nếu muốn công ty A trực tiếp xuất hóa đơn thì chúng tôi phải chịu thêm khoản thuế là 15%. Xin được hỏi, cách giải quyết của công ty A như vậy có đúng không? Để đưa vào chi phí hợp lý chúng tôi cần những hồ sơ gì? Công ty A có bắt buộc phải xuất hóa đơn tiền điện, nước cho công ty chúng tôi (là đơn vị thuê nhà) không? Xin Luật sư cung cấp cơ sở pháp lý của vấn đề này? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Điểm 2.15 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Hợp đồng thuê nhà ở là gì ? Khái niệm về hợp đồng thuê nhà ở

"2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh".

Như vậy, nếu công ty bạn hợp đồng thuê văn phòng và có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thì bên bạn vẫn được chi phí này vào chi phí hợp lý được.

2.3 Tình huống 3

Thưa Luật sự, Công ty chúng tôi chuyển địa điểm văn phòng. Giám đốc công ty chúng tôi cho Công ty mượn nhà làm văn phòng có được không? Như vậy khi chúng tôi làm hợp đồng mượn nhà dưới 6 tháng, thì trên hợp đồng giám đốc vừa ký tên bên người cho mượn và người mượn luôn phải không? Vậy công ty tôi có được lên thuế đăng ký mua hoá đơn và chi phí điện nước phát sinh công ty có được đưa vào chi phí không? (Hoá đơn điện, nước, đứng tên chủ nhà). Mong nhận được hồi âm của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Điều 141 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về phạm vi đại diện, cụ thể như sau:

"Điều 141. Phạm vi đại diện

1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Điều lệ của pháp nhân;

c) Nội dung ủy quyền;

d) Quy định khác của pháp luật.

2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình".

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì giám đốc công ty bạn không thể tự mình thực hiện giao dịch với chính mình được.

Nếu bên công ty bạn muốn đưa chi phí điện, nước vào chi phí được trừ thì bên công ty bạn cần phải có một số hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Điểm 2.15 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, cụ thể:

"2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh."

2.4 Tình huống 4

Côn ty em sản xuất thuốc thú y và có đặt bao bì vỏ hộp.do có những mặt hàng ngưng sản xuất lý do không bán đươc. vì vậy cty bị tồn động những bao bì ngưng sản xuất đó rất nhiều năm và các bao bì đó đã hư hỏng vì vậy cty hủy những bao bì đó có đưa vào chi phí hợp lý hay không??

Theo dữ liệu bạn đưa ra có thể xác định được khoản chi hủy bao bì đã hư hỏng được coi là "Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp." - là khoản chi được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Luật sư cho e hỏi công ty em thuê nhà của cá nhân làm văn phòng cty. thời hạn 5 năm và giá 3,5 triệu /thang vậy hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không để tính vào chi phí hợp lý cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở năm 2014 thì hợp đồng thuê nhà không nhất thiết phải công chứng.

Em chào anh chị ạ. Em đang gặp trường hợp này nhờ anh chị tư vấn giúp em ạ. Công ty e thành lập đầu 2015. Vốn điều lệ 1 tỷ. Doanh thu bán hàng năm 2015 là 185 triệu. Trong năm 2016 tới giờ thì cũng khoảng 200 triệu ạ. hiện công ty đang muốn cử giám đốc đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh, chi phí dự kiến là khoảng hơn 100tr ạ. Vậy, em muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em là với tình hình công ty em chi phí đó có được tính vào chi phí hợp lý không và cần những chứng từ gì để được tính ạ. Em cảm ơn anh chị rất nhiều, rất mong nhận được hồi âm từ anh chị.

Nếu giám đốc bên công ty bạn là người lao động tại công ty thì "- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; .." vẫn được coi là khoản chi tính vào chi phí được trừ. Ngoài ra, công ty bạn cần phải chú ý "Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp."

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Những lưu ý khi xác lập hợp đồng thuê nhà ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hợp đồng thuê nhà có bắt buộc phải công chứng không?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở quy định đối với hợp đồng thuê nhà không bắt buộc các bên phải công chứng, chứng thực, cụ thể như sau:

"2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng"

Câu hỏi: Nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê nhà?

Trả lời:

Điều 121 Luật nhà ở năm 2014 quy định về nội dung của hợp đồng thuê nhà, cụ thể như sau:

"Điều 121. Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

7. Cam kết của các bên;

8. Các thỏa thuận khác;

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký".

Câu hỏi: Chi trả tiền hóa đơn tiền điện nước đối với hợp đồng điện nước như thế nào?

Trả lời:

Pháp luật quy định cụ thể tại Điểm 2.15 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, cụ thể:

"2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh".