Tháng 10/2015 BQT tòa nhà đã tự đưa ra một số mức phí dịch vụ tăng phí không hợp lý mà không có thông qua người dân ở tòa nhà. Vậy nên một số hộ gia đình có phản đối với mức phí này và họ không nộp và để BQT tòa nhà có mức điều chỉnh phí dịch vụ hợp lý hơn. Nhưng BQT không có phản hồi trả lời bằng văn bản nào về thắc mắc của người dân, thậm chí còn tự ý cắt điện của những hộ gia đình đó bắt ép họ phải nộp phí theo mức mà BQT đưa ra. Ví dụ như xe ô tô họ đưa mức phí theo chỗ ngồi của xe: xe ô tô 4,5 chỗ là 1 triệu đồng/tháng; xe 7 chỗ 1,1 triệu đồng/tháng. Mặc dù xe 4,5,7 chỗ không chỗ để riêng cho 7 chỗ, nhưng lại áp giá khác nhau. Vậy xin hỏi luật sư BQT tòa nhà tôi ở làm như vậy có đúng với quy định pháp luật không? Xin trân trọng cảm ơn./.

Người gửi: P.T.C

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật Dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Đưa ra phí dịch vụ không hợp lý của ban quản lý tòa nhà chung cư ?

Tư vấn luật Dân sự trực tiếp qua số điện thoại: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

 

Cơ sơ pháp lý:

- Luật nhà ở 2014.

>> Xem thêm:  Giám đốc dự án có quyền và trách nhiệm gì ?

Phân tích:

Điều 104. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư

1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này;

c) Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

d) Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật này.

Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 105 của Luật này và được Hội nghị nhà chung cư giao cho Ban quản trị thực hiện quản lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện việc thu, chi kinh phí quản lý vận hành theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;

đ) Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện;

e) Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, giải quyết;

>> Xem thêm:  Thu phí dịch vụ của nhà chung cư?

g) Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư;

h) Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư;

i) Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;

k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại khoản này;

l) Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định pháp luật.

2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại các điểm a, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều này.

Theo quyền và nghĩa vụ quy định tại điểm e thì ban quản trị phải "Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, giải quyết;". Do đó khi hộ dân phản ánh ban quản trị (BQT) đưa ra một số mức phí dịch vụ tăng phí không hợp lý mà không có thông qua của họ, một số hộ gia đình có phản đối với mức phí này và họ không nộp và để BQT tòa nhà có mức điều chỉnh phí dịch vụ hợp lý hơn. Với sự việc này ban quản trị phải cơ quan chức năng để xem xét giải quyết.

Việc BQT thực hiện không có phản hồi trả lời bằng văn bản nào về thắc mắc của người dân, thậm chí còn tự ý cắt điện của những hộ gia đình đó bắt ép họ phải nộp phí theo mức mà BQT đưa ra là không đứng theo quy định tại Luật Nhà ở 2014. Mặt khác, ban quản trị cũng không có quyền ngưng cung cấp các dịch vụ cho người dân.

Trong trường hợp này ta có thể tiến hành giải quyết tranh chấp theo Khoản 4 Điều 177 Luật Nhà ở 2014.

Điều 177. Giải quyết tranh chấp về nhà ở

>> Xem thêm:  Phí dịch vụ khi ký hợp đồng lao động nước ngoài ?

1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết đối với nhà ở được giao cho địa phương quản lý, Bộ Xây dựng giải quyết đối với nhà ở được giao cho cơ quan trung ương quản lý; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Xây dựng thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

4. Tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó giải quyết; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập trường mẫu giáo tư thục ?