1. Được và mất những gì khi ly hôn chồng ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại tôi đang rất cần được tư vấn trong thủ tục ly hôn! Tôi hiện là 1 kế toán, chồng tôi là kỹ sư. Vợ chồng đã kết hôn từ năm 2007, trong thời gian kết hôn hai vợ chồng tôi sống hạnh phúc được 1 nửa, tại sao tôi lại nói được 1 nửa là vì tôi hoàn toàn bình thường còn chồng tôi không có khả năng có con. Vợ chồng tôi cũng đã đi chạy chữa nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thể có con.
Kể từ năm 2014 đến nay, chồng tôi mặc dù đi làm đấy nhưng thực sự chưa đưa tôi 1 đồng nào để trang trải chi phí sinh hoạt cho 2 vợ chồng, thực sự nếu có hỏi đến vấn đề tài chính chồng tôi đều bảo không có (mặc dù tôi biết anh ấy có). Chúng tôi hiện đang sống chung với bố mẹ đẻ tôi, anh ấy có nhà và bố mẹ ở quê . Thực sự trong đời sống vợ chồng tôi cảm thấy anh ấy đang tạo ra khoảng cách rất rõ giữa chúng tôi, sự quan tâm đến nhau dường như không có. Tôi muốn ly hôn vì tôi muốn giải thoát cho chính bản thân mình và cho bản thân chồng tôi.
Tôi muốn được sự tư vấn rõ ràng trong việc ly hôn. Sau khi ly hôn tôi sẽ được và mất gì!

>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Về cách thức là thủ tục làm hồ sơ xin ly hôn chị vui lòng tham khảo tại bài viết Hướng dẫn thủ tục ly hôn. Còn vấn đề sau khi ly hôn chị có được gì hay không thì còn tùy thuộc vào tài sản chung của vợ chồng anh chị có những gì, đâu là tài sản riêng của từng người. Còn ở đây chưa có đầy đủ thông tin do đó chúng tôi không thể tư vấn cụ thể được là chị sẽ được những gì. Tuy nhiên, nếu như mà vợ chồng có tài sản chung mà không chứng minh được công sức đóng góp về nguyên tắc sẽ là chia đôi. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm :

Căn cứ theo Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014

"Điều 33 Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung".

>> Xem thêm:  Thủ tục xin ly hôn khi đang mang thai ? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết ly hôn ?

2. Chia tài sản khi ly hôn như thế nào đối với đất trồng lúa ?

Thưa luật sư, Sau khi kết hôn vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho một ngôi nhà cấp ba và năm sào đất trồng lúa. Vợ chồng tôi đã làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, tất cả giấy tờ đều đứng tên chồng tôi. Vợ chồng tôi đã có một con chung được 3 tháng tuổi. Hiện nay, vì cuộc sống hôn nhân không hòa hợp nên vợ chồng tôi ly hôn.
Vậy tôi muốn hỏi về tài sản là mảnh đất và ngôi nhà kia có phải là tài sản chung của vợ chồng tôi không và sẽ được chia như thế nào?
Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

Chia tài sản khi ly hôn như thế nào đối với phần đất được bố mẹ chồng cho một ngôi nhà cấp ba và năm sào đất trồng lúa ?

Luật sư tư vấn về chia tài sản khi ly hôn, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Tài sản chung của vợ chồng được hiểu là:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Nhà đất trên là tài sản mà vợ chồng bạn được tặng cho chung trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy nhà đất này chính là tài sản chung của vợ chồng bạn trong thời kỳ hôn nhân. Khi ly hôn sẽ được chia tài sản theo nguyên tắc được quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

“1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”

Đồng thời, điều 62 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

“Điều 62. Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

1. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

2. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật này.”

Do đó, tùy thuộc vào loại đất mà vợ chồng bạn sở hữu là loại đất gì, mục đích sử dụng ra sao mà căn cứ vào quy định của pháp luật để phân chia tài sản cho phù hợp.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến qua tổng đài điện thoại

4. Phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn như thế nào ?

Thưa luật sư, tôi kết hôn với anh NTV vào ngày 09/05/2014. Trong quá trình sống chung, anh V suốt ngày rượu chè với bạn bè như lúc trước khi kết hôn. Hơn nữa cứ say là về chửi mắng và đánh đập vợ. Anh ấy là sĩ quan chuyên nghiệp tại Thanh Hóa. Tôi làm kế toán tại thành phố Hà Tĩnh.
Vợ chồng xa nhau tôi rất muốn hai vợ chồng dành thời gian cho nhau nhưng về tranh thủ được 3 ngày thì say xỉn 2 ngày. Hiện nay tôi và chồng mới xây nhà. Bố mẹ đẻ tôi cho tôi và chồng 1 mảnh đất khoảng 100 m2, nhưng tôi và chồng vẫn trả bố mẹ 100 triệu để khỏi áy náy, nhưng trên bìa đỏ có ghi biếu tặng. Tiền làm nhà tôi và chồng được bố mẹ chồng cho 250 triệu, vay mượn anh chị bên chồng 20triệu, vay em trai vợ 60 triệu, chúng tôi bán vàng được 40 triệu,bố mẹ đẻ tôi cho chúng tôi 25 triệu nữa, vậy là chúng tôi xây nhà nhưng chồng tôi hoàn toàn không đụng tay làm gì, ngay cả đến đó để xem thợ làm,quan sát săn sóc cho căn nhà cũng chỉ vài lần, mà tất cả mọi việc bố mẹ tôi đều làm. Sau khi kết hôn 7 tháng thì chúng tôi có nhà riêng, tháng đầu tiên về ở tôi có bầu. Sau khi biết tôi có bầu anh V vẫn tiếp tục uống rượu đánh tôi, tôi phải đi viện cả đêm, đi viện về anh V đòi hỏi quan hệ,nhưng tôi mệt quá không đồng ý anh ta tiếp tục đánh tôi. Hai ngày sau vẫn tiếp tục uống và đánh tôi tiếp, Tôi không chịu đựng được cảnh bị đánh đập nên viết đơn ly hôn trong khi mang thai 3 tháng ?
Giờ kính mong Luật sư tư vấn cho tôi biết về việc chia tài sản khi ly hôn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: huyenvo

Phân chia tài sản khi ly hôn

Luật sư tư vấn luật hôn nhân, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

"Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình."

Về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi nhưng có xem xét đến các yếu tố như đã nêu ở khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014, tài sản riêng của vợ, chồng sẽ thuộc vào quyền sở hữu của người đó trừ trường hợp tài sản riêng đã được nhập vào tài sản chung.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết cưỡng chế thi hành án khi chồng không thực hiện nghĩa vụ tài sản sau ly hôn ?

4. Chia tài sản sau ly hôn khi phải nuôi cả 2 con ?

Kính gửi Luật sư: Tôi và chồng tôi kết hôn vào tháng 3/2013. Quá trình chung sống từ đó đến nay, chúng tôi không tìm được điểm hòa hợp mà chỉ thấy trái ngược nhau về mọi mặt, từ quan điểm sống, nhận thức, tư duy, sở thích. Những bất đồng trên khiến vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã. Một số lần xung đột, chồng tôi còn đánh tôi dù rằng tôi đang bế con. Về con cái: Chúng tôi có 2 con chung, bé gái lớn 29 tháng, bé trai nhỏ 6 tháng. Về tài sản:
- Tài sản chung: 1 ngôi nhà cấp 4 được xây trên lô đất 60m2 mua theo diện quân nhân sau kết hôn và các tài sản khác phục vụ sinh hoạt. Để có tài sản này, chúng tôi phải chi khoảng 320 triệu.
- Tài sản riêng: + Tài sản của chồng: Chiếc xe máy chồng tôi đang sử dụng: Tuy được mua trước khi kết hôn nhưng do chồng tôi mua nợ, đến khi sinh con đầu lòng (tháng 11/2013) mới hết nợ.
+ Tài sản của vợ gồm có: . 1 chiếc xe máy tôi hiện đang sử dụng, mua trước kết hôn. . 4 gian nhà trọ cấp 4 trên 1 lô đất 74m2 do bố mẹ tôi chia cho từ phần tài sản của bố mẹ từ trước khi kết hôn, hiện bố mẹ đẻ tôi đang trông nom giúp vì được tách ra từ phần đất bố mẹ tôi đang sinh sống. Về công việc: Chồng tôi là bộ đội, lái xe thường xuyên phải công tác đột xuất. Còn tôi là công an, làm việc theo giờ hành chính; Về thu nhập: Chồng tôi thu nhập 6 triệu/tháng từ lương; tôi thu nhập từ lương 9 triệu/tháng và thu nhập từ nhà trọ cho thuê trên phần tài sản riêng khoảng 3 triệu/tháng (tổng là khoảng 12 triệu/tháng) Về công nợ: Hiện chúng tôi còn nợ 70 triệu trong đó 60 triệu tiền mua nhà và đất và 10 triệu khám chữa bệnh cho con do chồng tôi ít đưa tiền sinh hoạt phí. Về sinh hoạt: - Các ngày nghỉ làm do chế độ đẻ, ngày lễ tết, cuối tuần, chúng tôi thường sinh hoạt tại ngôi nhà chung vì nhà này gần nơi chồng tôi công tác. Còn các ngày đi làm, chúng tôi sang bên ngoại để tiện tôi vừa công tác vừa có thể chăm sóc tốt cho vì bên đó điều kiện chăm sóc tốt hơn, gần nơi công tác và cũng là nơi tôi và các cháu đăng ký hộ khẩu, tiện cho việc học tập của các cháu sau này. - Sinh hoạt phí của gia đình, trong thời gian từ kết hôn đến khi sinh con, chồng tôi không đưa lương hàng tháng mà để trả nợ xe máy, chúng tôi sống bằng tiền lương của tôi và các thu các khoản đồng nghiệp nợ của tôi từ trước khi kết hôn. Khi mua nhà, chồng tôi có đưa 20 triệu là các khoản thu ngoài lương của chồng. Sau khi sinh con đầu tiên đến thời điểm chồng tôi còn ở đội xe, chồng tôi có đưa tiền sinh hoạt phí hàng tháng, chúng tôi đã tích cóp trả dần được 1 phần công nợ. Xét về đóng góp, có thể coi thời gian từ khi kết hôn đến trước khi chồng tôi lên ban xe, chồng tôi có trách nhiệm với gia đình. Còn từ sau khi lên ban xe, chồng tôi không đưa sinh hoạt phí nữa. Nhiều lúc đi làm về chồng tôi thường than: Tiền lo sơn xe, sửa xe, ủng hộ việc nọ, quỹ kia, phải tạm ứng tiền công tác...
Tôi vướng bận con cái không thể đi chợ, các thu nhập của tôi đều đưa cho chồng để chi tiêu nhưng không để ra được đồng nào để trả nợ ngoài việc lắp 1 chiếc điều hòa. Riêng việc mua TV là khoản tiền chế độ đẻ. Tôi biết, chồng tôi còn dùng số tiền này để đánh bạc vì đã có người nhắn tin đòi nợ tiền đánh đề đến máy điện thoại của chồng tôi mà tôi vô tình bắt được. Về điều kiện chăm sóc con cái: Chồng tôi thường xuyên công tác đột xuất, chế độ quân nhân phải thường xuyên ứng trực tại đơn vị, bố mẹ chồng ở xa không thể hỗ trợ. Việc chăm sóc, dạy dỗ con cái không thể được như tôi, nhất là những lúc chồng tôi đi công tác, nếu con tôi được chồng nuôi thì sẽ không thể chăm sóc con cái khi đó. Ngược lại, tôi có nhiều điều kiện để chăm sóc con cái tốt hơn chồng (Có ông bà ngoại hỗ trợ, có thời gan, kinh tế... Nơi học tập của các cháu sau này cũng gần nơi tôi công tác).
Về nhân phẩm, tư cách: Chồng tôi là 1 người bạo lực, anh đánh tôi nhiều lần. Nếu cuộc sống hôn nhân vẫn tiếp tục duy trì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Bên cạnh đó, chồng tôi là 1 người cờ bạc (đánh đề qua nhắn tin điện thoại). Chính vì đề đóm, anh hạn chế đóng góp sinh hoạt phí, việc trang trải nợ nần nhà cửa, sinh hoạt và chữa trị lúc con cái ốm đau phần nhiều cho tôi. Nếu để anh nuôi con, bản tính côn đồ và đam mê cờ bạc ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành nhân cách và điều kiện vật chất của con. Về tài sản chung, chồng tôi muốn chia đôi.
Về con cái, chồng tôi muốn nuôi cháu lớn. Còn với tôi, tôi muốn được nuôi cả 2 con vì không yên tâm khi con tôi sống với người có nhân phẩm tư cách như chồng tôi. Về tài sản, tôi muốn được phân chia theo tỷ lệ đóng góp cho gia đình. Với điều kiện, hoàn cảnh của tôi ở trên, tôi muốn toàn quyền nuôi 2 con, tôi cần phải thu thập tài liệu gì gì và làm để tòa án xét cho tôi nuôi 2 con và đảm bảo các quyền lợi khác cho tôi và các cháu ?
Trân trọng cám ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn về pháp luật hôn nhân, gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Về quyền nuôi con

Theo quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

"Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con."

Xét trường hợp của bạn thì bạn đủ điều kiện để nuôi cả hại bé sau khi ly hôn khi chứng minh được đủ điều kiện tài chính và việc chăm sóc hai bé khi ở với mẹ đảm bảo sự phát triển của hai bé tốt hơn đối với ở với bố người bố .

Bạn hỏi về việc thu thập tài liệu chứng cứ thì bạn cần mang theo giấy khai sinh chứng minh hai bé, dưới 36 tháng tuổi và chứng minh được tiềm lực tài chính điều kiện ăn ở sinh hoạt của hai bé khi ở với mẹ theo các loại chứng cứ quy định sau đây.

2. Về phân chia tài sản sau khi ly hôn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 luật hôn nhân gia đình.

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Trước tiên việc phân chia tài sản sau ly hôn, thì bạn cần cân nhắc tới hai loại tài sản là tài sản trước hôn nhân và tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, việc phân chia là chia đôi đối với tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nhưng có tính tới công sức đóng góp của từng vợ, chồng, vậy bạn có thể viện dẫn việc đó trước tòa hoặc có các giấy tờ liên quan để chứng minh việc bạn đóng góp nhiều hơn ( việc chứng mình này không dễ ).

5. Khi ly hôn thì tài sản được phân chia như thế nào ?

Xin chào công ty luật Minh Khuê, Hiện tại vợ chồng tôi kết hôn với nhau được 5 năm rồi. Hiện tại do một số ly do 2 vợ chồng không thể sống chung với nhau nữa nên muốn ly hôn. 2 vợ chồng tôi trong quá trình sống chung có mua được 1 căn nhà và 2 mảnh đất.Sau khi ly hôn tôi sẽ nuôi 1 cháu 4 tuổi. Nếu bây giờ tôi ly hôn thì tài sản được chia như thế nào mong công ty ty tư vấn giúp tôi?
Cảm ơn!

Khi ly hôn thì tài sản được phân chia như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân về chia tài sản, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Theo nguyên tắc chung, vợ chồng có quyền thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung khi ly hôn. Tuy nhiên nếu không thể thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án để giải quyết.

Tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nguyên tắc giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn:

“2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch”.

Như vậy:

+ Tài sản chung của vợ chồng bạn gồm có căn nhà và 2 mảnh đất. Căn cứ theo quy định trên thì tài sản của vợ chồng bạn được chia đôi. Tuy nhiên có căn cứ vào hoàn cảnh, phần đóng góp của mỗi bên vào khối tài sản chung đó, lỗi của mỗi bên dẫn đến ly hôn. nếu như bạn đóng góp nhiều hơn vào tài sản chung thì bạn sẽ được hưởng phần nhiều hơn.

+ Nếu bạn nuôi cả hai con và muốn ở lại căn nhà này thì bạn có trách nhiệm thanh toán cho chồng phần giá trị căn nhà mà chồng bạn được hưởng.

>> Xem thêm:  Quyền lợi của vợ và con khi vợ chồng ly hôn ? Ly hôn khi mắc bệnh lây nhiễm từ chồng ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Việc chia tài sản trước khi ra tòa ly hôn có vi phạm pháp luật không ?