Luật sư tư vấn về chủ đề "credit institutions"

credit institutions | Luật Minh Khuê - Trang tin tức tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề credit institutions.

Decision No. 141/1998/QD-NHNN21 to amend and supplement a number of articles of Decision No.71/1998/QD-NHNN21 issuing the regulation on the property pledge by credit institutions

Decision No. 141/1998/QD-NHNN21 to amend and supplement a number of articles of Decision No.71/1998/QD-NHNN21 issuing the regulation on the property pledge by credit institutions
Decision No. 141/1998/QD-NHNN21 dated April 20, 1998 of the State Bank to amend and supplement a number of articles of Decision No.71/1998/QD-NHNN21 dated February 19, 1998 of the Governor of the State Bank issuing the regulation on the property pledge by credit institutions which borrow capital from the rural development fund financed by the wb

Published by Le Minh Truong - Director