Luật sư tư vấn về chủ đề "Establish"

Establish | Luật Minh Khuê - Trang tin tức tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Establish.

Establish database of national credit information

<strong>Establish</strong> database of national credit information
On January 28, 2013, the State Bank of Vietnam issued the Circular No. 03/2013/TT-NHNN providing on credit information activity of the State bank of Vietnam. One of the significant contents is regulation on the establishment of database of national credit information.