Luật sư tư vấn về chủ đề "law"

law | Luật Minh Khuê - Trang tin tức tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề law.

Hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW

Hệ thống pháp luật COMMON LAW  và  CIVIL LAW
Hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law là hai hệ thống pháp luật lớn và điển hình trên thế giới. Hai hệ thống này có những điểm đặc thù, tạo nên những "dòng họ" pháp luật, với những đặc trưng pháp lý riêng. Mặc dù ngày nay pháp luật ở các nước thuộc hai hệ thống này cũng có nhiều thay đổi theo hướng bổ khuyết những mặt hạn chế, tích hợp nhiều nội dung mới, nhưng về cơ bản sự thay đổi ấy vẫn không làm mất đi những đặc thù riêng, triết lý riêng, từng tạo nên "bản sắc" của hai hệ thống pháp luậ

Những đặc trưng của hệ thống pháp luật Civil law

Những đặc trưng của hệ thống pháp luật Civil law
Hệ thống pháp luật lục địa (Continetal Law), hệ thống Luật dân sự (Civil Law), hay gọi đơn giản hơn là hệ thống pháp luật Pháp – Đức là một hệ thống pháp luật trên thế giới có nguồn gốc từ châu Âu và được áp dụng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới

Khái quát về hệ thống pháp luật La Mã – Đức (Civil Law).

Khái quát về hệ thống pháp luật La Mã – Đức (Civil Law).
Civil law là một trong những hệ thống có lịch sử hình thành phát triển lâu đời nhất so với các hệ thống pháp luật khác trên thế giới, chịu ảnh hưởng của luật La Mã xuyên suốt quá trình hình thành phát triển và bắt nguồn từ sự phát triển của luật La Mã.

Hai hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW

Hai hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW
Hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law là hai hệ thống pháp luật lớn và điển hình trên thế giới. Hai hệ thống này có những điểm đặc thù, tạo nên những “dòng họ” pháp luật, với những đặc trưng pháp lý riêng. Mặc dù ngày nay pháp luật ở các nước thuộc hai hệ thống này cũng có nhiều thay đổi theo hướng bổ khuyết những mặt hạn chế, tích hợp nhiều nội dung mới, nhưng về cơ bản sự thay đổi ấy vẫn không làm mất đi những đặc thù riêng, triết lý riêng, từng tạo nên “bản sắc” của hai hệ thống pháp luậ

Lawyer LE MINH TRUONG

Lawyer LE MINH TRUONG
Mr. Le Minh Truong is Director/Lawyer who is operating and responsible for the entire operation of MINH KHUE LAW FIRM and also the Chairman of the Members’s Council of SUNLAW CONSULTANCY COMPANY LIMITED. Lawyer Le Minh Truong has achieved experience of legal consulting in mining areas such as exploiting of commercial aspects of intellectual property rights, enterprise, investment, real estate, communication consultancy.

Online land law consulting service via Hotline

Online land law consulting service via Hotline
As the pioneer in developing online land law consulting service in Vietnam, Minh Khue Law Firm supplies the clients with the online consulting service of reputation and exceptional quality in field of land law.