Luật sư tư vấn về chủ đề "original proprietary medicines"

original proprietary medicines | Luật Minh Khuê - Trang tin tức tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề original proprietary medicines.

Decision No. 1545/QD-BYT amending the Decision No. 2962/QD-BYT on promulgating temporary regulation on documents need supply in order to announce lists of original proprietary medicines

Decision No. 1545/QD-BYT amending the Decision No. 2962/QD-BYT on promulgating temporary regulation on documents need supply in order to announce lists of original proprietary medicines
Decision No. 1545/QD-BYT of the Ministry of Health amending and supplementing the Decision No. 2962/QD-BYT dated August 22, 2012 of the Ministry of Finance on promulgating temporary regulation on documents need supply in order to announce lists of original proprietary medicines, medicines used for treatment similar with original proprietary medicines, medicines with documents proving bioequivalence

Published by Le Minh Truong - Director