Luật sư tư vấn về chủ đề "professional intermediate level"

professional intermediate level | Luật Minh Khuê - Trang tin tức tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề professional intermediate level.

Circular No. 52/2011/TT-BGDDT defining on the conditions and dossiers, process to open the training majors and suspension of enrollment and revocation of decision on opening the training majors of professional intermediate level

Circular No. 52/2011/TT-BGDDT defining on the conditions and dossiers, process to open the training majors and suspension of enrollment and revocation of decision on opening the training majors of professional intermediate level
Circular No. 52/2011/TT-BGDDT dated November 11, 2011 of the Ministry of Education and Training defining on the conditions and dossiers, process to open the training majors and suspension of enrollment and revocation of decision on opening the training majors of professional intermediate level

Published by Le Minh Truong - Director