Luật sư tư vấn về chủ đề "tax"

tax | Luật Minh Khuê - Trang tin tức tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tax.

Thuế đối với di sản (DEATH TAXES) là gì ?

Thuế đối với di sản (DEATH TAXES) là gì ?
/Thuế đối với di sản ( DEATH TAXES ) là tên thường dùng cho thuế tài sản của tiểu bang đánh trên tài sản được chuyển giao khi người chủ tài sản chết, bao gồm thuế thừa kế và thuế di sản. Di sản chịu thuế là gì? Bài viết sau sẽ tổng hợp một số vấn đề về di sản chịu thuế