Luật sư tư vấn về chủ đề "the implementation roadmap"

the implementation roadmap | Luật Minh Khuê - Trang tin tức tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề the implementation roadmap.

Decision No. 03/2013/QD-TTg

Decision No. 03/2013/QD-TTg
Decision No. 03/2013/QD-TTg dated January 14, 2013 of the Prime Minister amending and supplementing a number of articles of the Prime Minister's Decision No. 51/2011/QD-TTg of September 12,2011, promulgating the list of devices and equipment subject to energy labeling and application of the minimum energy efficiency, and the implementation roadmap

Published by Le Minh Truong - Director