Luat Minh Khue

An ninh chính trị là gì ? Khái niệm an ninh chính trị

Luật sư phân tích ý nghĩa của khái niệm An ninh chính trị, đưa ra những khái niệm tương đồng về cách hiểu, phân tích các cách hiểu dưới góc độ pháp luật và quy định của pháp luật Việt Nam để có cái nhìn đa chiều về thực tiễn và khoa học pháp lý: